opinie

Energiefactuur wordt tweede aanslagbiljet voor gezinnen

Sinds 1999 heeft geen enkele federale regering in dit land een echte visie ontwikkeld voor een degelijk energiebeleid. En intussen zijn we niet meer zeker van onze stroom als het echt koud wordt en blijft de energiefactuur jaar na jaar stijgen voor de modale gezinnen. En dat terwijl de productiekosten van energie niet stijgen.

Door Peter Reekmans, burgemeester van de gemeente Glabbeek (Dorpspartij), nationaal ondervoorzitter van LDD en gewezen LDD-parlementslid en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

De energiefactuur bestaat uit vier componenten: de productiekosten, de distributiekosten van de hoogspanning via Elia, de distributiekosten van de laagspanning tot in elke huiskamer via de intercommunales Infrax of Eandis, en daarbovenop de btw. De productiekosten, de eigenlijke energiekosten dus, vertegenwoordigen amper 30 procent van de factuur, al de rest is distributie en btw.

Infrax en Eandis zullen voortaan belastingen betalen op hun winsten. De federale regering heeft immers de vennootschapsbelasting ingevoerd voor de intercommunales. Daardoor worden hun dividenden voor de gemeenten, die in feite jarenlang verdoken gemeentebelastingen waren, nu fors afgeroomd en worden dat extra verdoken federale belastingen. Het resultaat is alweer een fors gat in de gemeentekassen. Maar dat brengt wel vers geld binnen om de bodemloze put van de federale staatskas een beetje te dempen. In dit land noemen ze dat ‘doordachte besparingen van de regering’. Voor de man met gezond verstand is dit gewoon ‘de factuur doorschuiven’ naar de gemeentebesturen.

©BELGA

We kunnen nog aannemen dat dat geld niet langer in de kas van de gemeentebesturen vloeit. Maar niets belet om de ruim 200 miljoen euro die Infrax en Eandis jaarlijks aan de gemeenten uitbetaalden, te gebruiken om de energiefactuur van de gezinnen weer betaalbaar te maken. Dat kan door de btw op alle energie te doen dalen van 21 procent naar 6 procent. Energie is een basisbehoefte van de gezinnen, maar er wordt wel al jaren 21 procent btw op geheven alsof het een luxeproduct zou zijn. Terwijl alle andere basisproducten in onze samenleving onderworpen zijn aan de gebruikelijke 6 procent btw. Ook voor drinkwater zijn trouwens hogere tarieven te verwachten.

Forse winsten

Het moet gezegd, de vorige federale regering deed tenminste een inspanning door de btw op elektriciteit al te verlagen, maar op alle andere energie betalen we vandaag nog steeds 21 procent btw. Maar ook die winst kan gebruikt worden om de distributiekosten eindelijk eens te verlagen. Dat die distributiekosten al jaren te hoog zijn bewijzen trouwens de forse winsten die de intercommunales er elk jaar op maken.

Binnenkort zijn we het enige land waar de energiefactuur voor amper 20 procent bestaat uit energiekosten en voor 80 procent uit distributie en belastingen.

Maar nee, de overheid staat de intercommunales Eandis en Infrax toe om die belastingen schaamteloos door te rekenen aan de gezinnen. Dat is de zoveelste constructie om verdoken belastingen af te wentelen op de Vlaamse gezinnen. Zo wordt de energiefactuur een tweede, en jaarlijks terugkerend aanslagbiljet voor alle burgers. En die lopen ook nog een grote kans dat hun gemeentebestuur de gemeentebelastingen verhoogt om de misgelopen dividenden te compenseren. Zij worden dus van alle kanten gepakt om de putten van de federale regering te vullen.

Het valt trouwens op dat de meeste besparingen van de federale en de Vlaamse regering meer dan ooit doorschuifoperaties zijn van hun facturen naar de gemeentebesturen. Zo mochten de gemeenten de voorbije maanden deftig sleutelen aan hun financiële meerjarenplannen door de gigantische meerkosten van de brandweerhervorming en de Vlaamse besparingen op jeugd, sport en cultuur. Maar ik durf er veel op te verwedden dat diezelfde federale en Vlaamse regering een jaar voor de verkiezingen komen aandraven met een belastingvermindering. Wie gelooft die mensen dan nog?

Armoede

Wij stellen alleen vast dat de gratis stroom die gezinnen jaren kregen, wordt opgedoekt, dat de kosten van de groenestroomcertificaten nog verder doorgerekend zullen worden aan de gezinnen, zodat we binnenkort het enige land ter wereld zijn waar de energiefactuur voor amper 20 procent uit energiekosten bestaat en 80 procent uit distributie en belastingen. Als liberaal krijg je haast heimwee naar het zo verguisde gratisbeleid. Maar toen konden de mensen op het einde van de maand tenminste nog hun energiefactuur betalen.

Iedere dag stijgt het aantal ‘gedropte’ energieklanten die hun facturen niet meer kunnen betalen. Zij komen terecht op een zwarte lijst en kunnen hun stroom alleen nog verplicht duurder aankopen bij Infrax en Eandis

Iedere dag stijgt het aantal ‘gedropte’ energieklanten die hun facturen niet meer kunnen betalen. Zij komen terecht op een zwarte lijst en kunnen hun stroom alleen nog verplicht duurder aankopen bij Infrax en Eandis. Mensen die hun goedkopere energie niet kunnen betalen worden dus gedropt, en moeten dan nog méér neerdokken voor dezelfde kilowattuur. Dat is mensen regelrecht in de armoede duwen, dit keer met de garantie dat ze er nooit bovenop komen.

En dan voert zowel de federale als de Vlaamse regering een zogenaamd ambitieus armoedebeleid. Eerst de mensen met hun torenhoge energiefactuur in de afgrond van de armoede duwen, en dan het ‘gewonnen’ belastinggeld inzetten om ze er weer uit te halen!

Wees nu eens efficiënt: verlaag de energiefactuur en btw op alle energie, zorg dat de distributietarieven eindelijk eens overal gelijk zijn en dus tegen de werkelijke kostprijs zonder forse winst worden doorgerekend, en dat gedropte klanten niet worden gestraft.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud