Er is Meer druk nodig om een job te aanvaarden

--Sinds enkele jaren heeft de overheid een hele reeks loonkostenverminderingen uitgedacht. De bedoeling is via het zelfstandig ondernemerschap de tewerkstelling te bevorderen, ook en vooral voor wie het op de arbeidsmarkt moeilijk heeft: laaggeschoolden, langdurig werklozen, bepaalde groepen van schoolverlaters en 45-plussers. De ondernemer kan er wel bij varen. Maar het wantrouwen tegenover de overheid is groot. Terecht. Tegelijk merken steeds meer ondernemers op dat veel werkzoekenden onvoldoende of geen blijk geven van werkbereidheid. Richt de overheid zich met de verkeerde middelen op het verkeerde doel?