opinie

Er zijn grenzen aan de fundamentele rechten en vrijheden

Het wordt hoog tijd om de functie en de toepassingen van de mensenrechten te herbekijken. Door detaillistische toepassingen en regeltjes worden ze gebagatelliseerd en in gevaar gebracht.

Door Michael Verstraeten, advocaat

Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen heeft Plopsaland op de vingers getikt omdat er op Moeder- en Vaderdag aan respectievelijk moeders en vaders kortingen worden gegeven. Een vorm van discriminatie, vindt men bij het instituut. 

©BELGA

De grondwet en de verdragen die de rechten van de mens regelen zijn er gekomen om de fundamentele rechten te garanderen. Daaronder het verbod op discriminatie. Maar blijkbaar is het intussen ook al bijzonder fundamenteel dat bedrijven op Vaderdag de moeders evenveel korting geven als de vaders, en omgekeerd.

De voorbije jaren hebben de stelsels van mensenrechten, onder impuls van de rechtspraak, een bijzonder omvangrijke uitbreiding gekend. Tot de kleinste onzinnige details lijken te zijn geregeld. Met in het zog daarvan allerlei hoogst merkwaardige interpretaties en toepassingen. Op die manier worden mensenrechten gedegradeerd tot futiele morele zenuwachtigheden.

De voorbije jaren hebben de stelsels van mensenrechten, onder impuls van de rechtspraak, een bijzonder omvangrijke uitbreiding gekend. Tot de kleinste onzinnige details lijken te zijn geregeld

De grote oorlogen hebben er ons toe gebracht om rechten vast te leggen waarover iedereen het kan eens zijn dat ze steeds moeten gelden. Het bagatelliseren van deze rechten ondermijnt de fundamentele doelstelling van het stelsel. En brengt meteen ook deze rechten in gevaar.

Privacyregels

Neem nu bijvoorbeeld de privacyregels. Men regelt met GDPR de privacy dermate verregaand dat bijvoorbeeld advocaten onmogelijk nog hun werk kunnen doen bij een effectieve toepassing ervan. Wat als een tegenpartij vraagt welke informatie er van haar wordt verwerkt en verwijst naar de privacyregels…? Bedrijven worden gepest met onredelijke regeltjes onder de noemer van ‘mensenrechten’.

Tegelijkertijd verworden mensenrechten tot bureaucratische stelsels. Met detaillistische regels allerhande, ingewikkelde verplichte formuleringen die niemand begrijpt en disclaimers die niemand leest.

We moeten durven te zeggen dat de vraag of er kortingen kunnen worden gegeven aan moeders op Moederdag en aan vaders op Vaderdag, te onbelangrijk is om daarop het fundamentele verbod op discriminatie toe te passen

Het wordt hoog tijd de functie en de toepassingen van de mensenrechten te herbekijken. We moeten durven te zeggen dat de vraag of er kortingen kunnen worden gegeven aan moeders op Moederdag en aan vaders op Vaderdag, te onbelangrijk is om daarop het fundamentele verbod op discriminatie toe te passen. Onze grootvaders (en weinige grootmoeders, beste mensen van het Instituut) hebben de processen van Neurenberg tegen de nazi-kopstukken na de Tweede Wereldoorlog niet gevoerd voor de kortingen in Plopsaland. 

Het Instituut en bijvoorbeeld ook Unia hoeven echt niet noodzakelijk hun bemoeienisgebied uit te breiden tot elke pietluttigheid in ons leven. Daar bedank ik voor. Laat de bedrijven die kortingen willen geven aan de vrouwen of aan de mannen vrij.

Binnenkort is er overigens terug Sinterklaas. Over wie we ons kunnen afvragen of hij nog een Zwarte Piet heeft na al het fundamenteel geweld dat tegen hem is gebruikt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud