opinie

Europa mag geen stap terug zetten in onderzoek en innovatie

De Europese premiers en ministers van Financiën beslissen morgen en overmorgen over de langetermijnbegroting van de EU. Daaronder valt ook Horizon Europe, het programma waaruit onderzoek en innovatie wordt gefinancierd. Dat die financiering onder druk staat, is onbegrijpelijk.

Door Jo Bury en Johan Cardoen, managing directors Vlaams Instituut voor Biotechnologie, en Ajit Shetty, erevoorzitter Janssen Pharmaceutica

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn de motor van Europa. Ze zijn de drijfveer van economische ontwikkeling en dragen bij tot een betere gezondheidszorg en samenleving. Denk maar aan de nieuwste kankertherapieën en aan technologische oplossingen die de CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Het ziet ernaar uit dat onderzoek en innovatie geen prioriteit zijn voor de nieuwe Europese Raad. Dat is een slechte evolutie.

Een voortdurende structurele financiering van onderzoek en innovatie is daarom een absolute noodzaak. Europa zet al sterk in op onderzoek en innovatie, met programma’s zoals de European Research Council (ERC) en de onlangs opgerichte European Innovation Council (EIC). Maar de Europese financiering van wetenschap en technologie staat onder druk. Het ziet ernaar uit dat onderzoek en innovatie geen prioriteit zijn voor de nieuwe Europese Raad, en dat is een slechte evolutie.

De financiering voor onderzoek afbouwen heeft drastische gevolgen op middellange termijn. Wetenschappelijke en technologische innovaties zijn vaak het resultaat van basisonderzoek in de frontlinie. Dergelijke doorbraken kunnen er maar komen na decennia volhardend werk van wetenschappers. Denk maar aan spin-offs zoals Ablynx. Alleen publieke financiering kan die fase van basisonderzoek ondersteunen en het nodige talent aantrekken. Europese financiering vult investeringen op nationaal niveau aan, promoot grensoverschrijdende samenwerkingen, en bevordert de vorming en concentratie van talent. Onderzoek en innovatie passen niet binnen landsgrenzen.

Klimaat en vergrijzing

In deze tijden, waar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een absolute prioriteit zijn, komt minder investeren in onderzoek en innovatie bij wetenschappers absurd over. Hoe kunnen we dan de nadelige effecten van de klimaatverandering matigen? Hoe kunnen we dan de gezondheidsuitdagingen aanpakken waar de vergrijzende bevolking voor staat?

Basisonderzoek en socio-economisch relevante innovatie kan je niet van elkaar loskoppelen. Wetenschappelijke doorbraken vormen de basis voor een robuuste (kennis)economie die een gezonde en welvarende bevolking ondersteunt, jobs creëert, en jonge ondernemers en bedrijven een kans geeft zich te ontplooien.

Elke euro die in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s wordt geïnvesteerd levert een meerwaarde van 5 euro op.

Precies daar moet Horizon Europe een belangrijke rol spelen: de ondersteuning van - en het vertrouwen in - de wetenschappers, die werken aan een betere toekomst, en het aantrekken en stimuleren van bijkomend wetenschappelijk talent. Voldoende budget daarvoor is een investering in de toekomst, geen kosten.

Naast de enorme positieve impact op ons welzijn en onze omgeving brengt elke geïnvesteerde euro jobs en economische waarde voort en draagt hij bij tot het maatschappelijk welzijn. Volgens een recente studie van de Europese Commissie levert elke euro die in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s wordt geïnvesteerd een meerwaarde van 5 euro op.

We roepen de Europese Raad dan ook op de juiste beslissingen te nemen en Horizon Europe te voorzien van voldoende budget. Een significante stap vooruit tegenover Horizon 2020, het programma dat nu afloopt, en geen stap terug. Het budget voor wetenschap en technologie heeft een directe positieve impact op de Europese economie en bevolking. Daarvoor voldoende financiële middelen vrijmaken is de slimste investering die de Europese Raad kan doen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud