opinie

Europa, roep 2024 uit tot het Jaar van de fiets

Fietsen is goed voor het klimaat, de volksgezondheid en de werkgelegenheid. Ter gelegenheid van Wereldfietsdag vragen wij, ministers van Transport, dat de Europese Commissie van 2024 het Europees Jaar van de fiets maakt.

De Europese vlag rolt haar sterren uit als een wiel. Het wiel van een fiets. Het wiel van het fietsje waar we op een zomerdag ooit opstapten en voor het eerst genoten van een onzeker en vrij evenwicht. Het wiel van de elektrische fiets die mensen 's ochtends naar het werk brengt. Het wiel van de fiets waarmee een wielerkampioen trots kasseien trotseert en bergpassen beklimt.

Elke dag bewijst de fiets ons een dienst: onderweg naar school, op weg naar vakantie. De fiets maakt onze steden aangenamer en verbetert ons leven. De fietsindustrie helpt ons jobs te behouden en nieuwe te creëren. En vandaag, meer dan ooit, is de fiets overal in Europa aanwezig. De fiets is de kortste weg naar geluk.

Advertentie
De essentie
  • De auteurs
    Georges Gilkinet (Belgisch vicepremier en minister van Mobiliteit), Mark Harbers (Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat), François Bausch (Luxemburgs vicepremier en minister van Mobiliteit), Clément Beaune (Frans gedelegeerd minister, belast met Vervoer), Pavol Lancaric (Slovaaks minister van Transport en Bouwnijverheid), Leonore Gewessler (Oostenrijks minister van Klimaat, Milieu, Energie, Mobiliteit, Innovatie en Technologie), Oleg Butković (Kroatisch minister van Zee, Vervoer en Infrastructuur).
  • De kwestie
    Een Europees fietsbeleid is nodig als hefboom om de transitie van onze economie te versnellen.
  • Het voorstel
    De Europese Commissie moet daarop inzetten door van 2024 het Europees Jaar van de fiets te maken.

Daarom hebben wij, ministers van Transport, ons geëngageerd. We zijn vastbesloten een tandem te vormen met de Europese Commissie en het Europees Parlement. We zetten ons in om Europa ten dienste te stellen van al het potentieel dat de fiets ons kan bieden. Na corona is dit het moment.

Stil en vlot

Beste politieke leiders, de te volgen weg ligt glashelder voor ons. Het wetgevingspakket Fit for 55 heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. De mobiliteitssector, goed voor bijna 30 procent van die uitstoot, staat dus voor een grote uitdaging. De fiets is een van de oplossingen om onze mobiliteit te transformeren, om ze vlotter en minder vervuilend te maken.

Een Europees fietsbeleid is bijzonder zinvol als hefboom om de transitie van onze economie te versnellen. Het is een troef voor de relocatie van jobs - zoals in productie, onderhoud, lastmilelogistiek - en voor duurzaam toerisme. De fiets maakt onze steden leefbaarder en vermindert onze CO2-uitstoot. Fietsen verbetert onze gezondheid: de fiets is stil, stoot geen verontreinigende stoffen uit. Dit is niet alleen het beste wapen tegen de problemen van een sedentaire levensstijl, maar - na wandelen - ook het goedkoopste vervoermiddel.

Kortom, fietsen is een milieuvriendelijke, toegankelijke en vooral efficiënte manier om je te verplaatsen.  

Enthousiasme

Het enthousiasme voor de fiets valt op. In 2021 waren er in Europa al 9,2 procent meer fietsers dan voor de pandemie. In 2020 werden ongeveer 22 miljoen fietsen verkocht in de Europese Unie. De verwachting is dat dit cijfer in 2030 op 30 miljoen verkochte fietsen uitkomt.

Wij, ministers die de Europese Fietsverklaring ondertekenden, willen nu politieke actie om van fietsen een prioriteit te maken. Er is een ecologische, economische en sociale noodzaak, er is een verwachting bij de burgers, en politieke besluitvormers staan in de startblokken. Er is aan alle voorwaarden voldaan om een versnelling hoger te schakelen met de 27 lidstaten van de Unie.

We moeten dit momentum nu aangrijpen. Er publieke legitimiteit en een democratische verankering aan geven.

We moeten dit momentum aangrijpen en er publieke legitimiteit en een democratische verankering aan geven. Daarom vragen wij om 2024 uit te roepen tot het Europees Jaar van de fiets. Wij zijn ministers uit verschillende politieke families, vertegenwoordigers van staten met verschillende geschiedenissen en culturen, maar de fiets brengt ons samen.  

In 2024, wanneer burgers naar de stembus trekken, is de keuze voor een thema dat mensen verbindt een krachtig symbool. De fiets geeft ons vrijheid, creëert jobs, en geeft ons ademruimte en meer levenskwaliteit. Dankzij de fiets krijgt de Europese vlag de ziel van het wiel in zijn sterren. Sterren die we in beweging zetten. Een onomkeerbare stap naar duurzame welvaart.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.