opinie

Filosofie, daar kan je alles mee doen

Zo'n 100.000 Vlaamse studenten die de komende jaren afstuderen, zullen niet aan de bak komen met hun diploma, voorspelt het adviesbureau Deloitte. De jobs die bij de opleidingen aansluiten zouden immers verdwijnen door robotisering en automatisering.

Door Wouter Trappers, consultant information management bij Deloitte België en lid raad van bestuur Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers

Zelf filosoof van opleiding, lees ik beweringen over het nut van een diploma en aansluiting op de arbeidsmarkt steeds met argusogen. Er wordt gesteld dat de jobs waarvan sprake binnen 20 jaar wellicht verdwenen zullen zijn. Dit wil eigenlijk zeggen dat we niet weten in welke sectoren en in wat voor jobs we dan zullen werken.

Als je op lange termijn kijkt, wordt het nut van een opleiding opeens veel moeilijker te voorspellen. Laat ons dus de 18-jarigen van vandaag en morgen niet opzadelen met een schuldgevoel als ze voor een ‘onnuttige’ opleiding willen kiezen

In de plaats van studenten voor te bereiden op een bepaalde job, waarvan we niet weten of ze nog zal bestaan, zijn we meer gebaat bij het opleiden van mensen die abstract, kritisch en probleemoplossend leren denken. Laten dat nu net belangrijke kenmerken zijn van filosofie.

Open blik

Als we studieadvies willen aanbieden met de verre toekomst voor ogen – zoals mijn collega van Deloitte in de studie terecht voorstelt - zijn studies waarin een open blik en kritische ingesteldheid centraal staan cruciaal. Talloze voorbeelden tonen aan dat een filosoof alle tools bij de hand heeft om zich in te werken in heel diverse kennisdomeinen en sectoren.

Een filosoof brengt naar de werkvloer heel wat meer mee dan een diepe kennis van een of ander stoffig boek.

Een van die voorbeelden is Joost Roelandts, CEO Massive Media, filosoof en ingenieur: ‘Abstract denken, en gerelateerd daaraan probleemoplossend denken, helpen zeker in business. Een stapje verder, is het kritisch denken ook zeer belangrijk. Zeker in een industrie waar je continu moet veranderen om mee te blijven, moet je jezelf constant in vraag durven te stellen om relevant te blijven. Radiopresentator en filosoof Wim Oosterlinck stelt: ‘Filosofie leert je analyseren waar een probleem precies zit. Om dat te zien, helpt het wel om gedrild te zijn in logisch denken.’

Vakjes

Als je op lange termijn kijkt, wordt het nut van een opleiding opeens veel moeilijker te voorspellen. Laat ons dus de 18-jarigen van vandaag en morgen niet opzadelen met een schuldgevoel als ze voor een ‘onnuttige’ opleiding willen kiezen. En laat ons ook durven denken buiten de voor de hand liggende vakjes bij het aanwerven van jonge mensen en gaan voor diversiteit, ook op dat vlak. Een filosoof brengt naar de werkvloer heel wat meer mee dan een diepe kennis van een of ander stoffig boek.

Dus als ik nog eens de opmerking krijg: ‘Filosofie, daar kan je toch niets mee doen?’ draai ik het graag om: ‘Filosofie, daar kan je alles mee doen.’

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud