Fiscale eenheid voor belasting op toegevoegde waarde is positief project

De federale beleidsverklaring kondigt Belgische fiscale eenheid voor btw aan. Uit een enquête van Deloitte blijkt dat 12 van de 25 EU-lidstaten - waarvan 9 oude en 3 nieuwe - fiscale eenheid hebben ingevoerd, en dat Tsjechië en Letland dat overwegen te doen. Volgens de beleidsverklaring moet fiscale eenheid uitbesteding naar het buitenland tegengaan. Fiscale eenheid biedt echter meer dan dat.