opinie

Gebruik de hefboom van CEO's voor het klimaat

Kritische stemmen stellen de klimaatcampagne Sign for my future in vraag omdat ook bedrijven ze onderschrijven, maar ik verwelkom het engagement van de CEO's en hoop dat ze met hun sterk signaal drijvende krachten zijn voor de kentering die nodig is.

Door Lily Deforce. Schrijft in eigen naam. Is partner van Ilfaro en voorzitter van Wereldmediahuis. Ze heeft verantwoordelijke functies opgenomen bij P&G, Vredeseilanden/Rikolto, Somers Zaden NV. Ze was CEO van MaxHavelaar/Fairtrade Belgium en mede-oprichter van The Shift.

Zelf pas ik in geen enkel hokje. Ik heb zowel in de profit- als non-profitsector gewerkt. Ik ben niet verbonden met een politieke partij. Ik ben moeder van drie jongeren. En ik was er bij, in Brussel en ook in Leuven, op de grootste manifestatie ooit. Dankzij jongeren komt het kimaatdebat eindelijk in een enorme stroomversnelling. 

©rv

Een groots opgezet burgerinitiatief, Sign for my future, krijgt veel steun van mensen en organisaties allerhande. Het doel: een draagvlak creëren om alle politici op te roepen om klimaatneutraliteit tegen 2050 te ambiëren. Sign for my future staat los van links of rechts en kiest niet à priori voor bepaalde pistes. Dat gaan u en ik doen op 26 mei, op basis van wat politici ons, als antwoord op Sign for my future en andere initiatieven, voorstellen.

De respons op de campagne is enorm. De teller staat, een week na de lancering, op meer dan 100.000.  Er zijn ook kritische stemmen die de campagne in vraag stellen omdat ook bedrijven ze onderschrijven. De Tijd had het dan weer over ‘de linkse kaping van de klimaatmarsen’. De campagne beroert, dat is duidelijk, langs verschillende kanten.

Als ik hoor dat een aantal CEO's moedig opstonden om tegen de stroom in te pleiten voor veel meer engagement en voor een klimaatwet, dan zijn zij drijvende krachten voor de kentering die nodig is

Met een ondertekening van Sign for my future zeg ik 'Beste politici: Plus est en vous!’ Maar evenzeer: 'Plus est en moi!’. Als ik onderteken bouw ik draagvlak voor een klimaatneutraal land én engageer ik me zelf ook om meer te doen. Met mijn ondertekening kies ik er persoonlijk ook voor om het engagement van bedrijven te verwelkomen. Want ik weet: steun uit het bedrijfsleven is een conditio sine qua non om de economische machtsverhoudingen te wijzigen in functie van een rechtvaardige duurzaamheid. Nu ons huis in brand staat lijkt het me essentieel dat we samenwerken rond wat ons bindt, ook al verschillen we op andere vlakken misschien grondig van mening. Als ik hoor dat op een forum van VOKA een aantal CEO's moedig opstonden om tegen de stroom in te pleiten voor veel meer engagement en voor een klimaatwet, dan zijn zij drijvende krachten voor de kentering die nodig is.

Enorme hefboom

Beste critici: richt u tot de bedrijven, niet tot de initiatiefnemers van Sign for the future. Wat als jullie de ondertekening van de bedrijven benaderen als een signaal dat een aantal 'captains of industry' hun gewicht effectief in de schaal (willen) gooien? Wat als jullie met hen in gesprek gaan, onderzoeken wat ze al doen, van hen vragen dat ze op hun volle gewicht boksen en wat daarvoor nodig is?  Als Febelfin, de financiële sectorfederatie, zich engageert voor Sign for my Future dan mogen we verwachten dat banken de collectieve ambitie tonen om fossiele brandstof helemaal uit te sluiten. Hun hefboom is enorm. Dat ze dat met hun nieuw duurzaamheidslabel niet doen is onacceptabel.  

Beste bedrijfsleiders-ondertekenaars: uw engagement voor Sign for my future is een sterk signaal

Beste bedrijfsleiders-ondertekenaars: uw engagement voor Sign for my future is een sterk signaal. Het is belangrijk dat u toont dat uw investeringen blijk geven van leiderschap op maat van uw gewicht. Ik hoop dat u dan gefeliciteerd wordt. Ik verwacht wel dat u krachtig teruggefloten wordt als u deze campagne voor uw eigen kar spant of als u er niet consequent naar handelt.  Greenwashing mag de geloofwaardigheid van dit initiatief niet aantasten. Hopelijk kunnen de kritische stemmen van vandaag u aanzetten tot goede discussies rond waarom het straffer moet, binnen uw bedrijf en met uw 'stakeholders'. 

Beste klimaatexperten: onder impuls van de jongeren zijn jullie vandaag aan de slag om een ambitieus en robuust klimaatplan te ontwikkelen. Laat u niet onder druk zetten door wie of wat dan ook om uw ambitie te reduceren tot slappe koffie. Ik hoop dat u het signaal van alle ondertekenaars leest als een teken van moed en van bereidwilligheid om zelf ook stappen te zetten. Het is een ongelofelijke katalysator voor uw levenswerk.

Beste mede-activisten: goed dat we niet alleen politici maar ook bedrijven én elkaar voortstuwen. Als we geloofwaardig willen blijven is het ook goed om zelf te demonstreren hoe een stevige ambitie eruit ziet. Wat filosoof Toon Vandevelde 'de beschavende werking van de hypocrisie' noemt kan een grote positieve kracht zijn die op bedrijven, maar ook op ons allemaal van toepassing is. We kunnen allemaal nog zo veel meer doen.  Laat ons onze energie steken in het bouwen en aanmoedigen van wat we willen. We zijn wie we zijn dankzij de anderen rondom ons. We co-creëren onze medestanders én onze tegenstanders. Met dit in gedachten kunnen we politici, bedrijven én elkaar serieus optillen. En we zijn gelukkig met steeds meer: waar onze wil zich sterk manifesteert, daar kristalliseert de toekomst zich uit.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud