opinie

Gebruik renovatieplicht niet als schietschijf

Directeur-generaal Embuild Vlaanderen

De renovatieplicht is een waardevol instrument waardoor meer mensen, zowel kopers als huurders, een energiezuinige woning kunnen krijgen. Dat schrijft Marc Dillen, de directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, in een reactie op het opiniestuk van Nathan Van Den Bossche.

‘Renovatieplicht schiet haar doel voorbij’, schreef professor bouwtechniek Nathan Van Den Bossche in een opiniestuk in De Tijd. De renovatieplicht is evenwel een waardevol instrument waardoor meer mensen, zowel kopers als huurders, een energiezuinige woning kunnen krijgen. Ze helpt de klimaatimpact te beperken, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en af te raken van gevaarlijke stoffen zoals asbest.  

Advertentie

Sinds de invoering van de renovatieplicht wordt het prijsverschil tussen energiezuinige en energieverslindende woningen groter. De energieprestatie wordt almaar meer een bepalende factor bij kandidaat-kopers, die beter gaan nadenken over de nodige renovatiewerken. Daardoor dalen energieverslindende woningen in prijs. Verdere prijsdalingen - in Vlaanderen eerder zeldzaam - lijken in de toekomst waarschijnlijk.

Dat nieuwe eigenaars van een energieverslindende woning meer kunnen investeren in een energierenovatie dan in de aankoop zelf is alleen maar een goede zaak. Ook nieuwe eigenaars van huurwoningen wordt gevraagd een energierenovatie aan te vatten. Zo helpt de renovatieplicht almaar meer huurders aan een energiezuinige woning. Bovendien leidt de renovatieplicht tot een betere en gezondere woonomgeving, want bij renovatie is de verwijdering van onder meer asbest een grote bekommernis. Sinds vorig jaar moeten verkopers van een woning gebouwd voor 2001 een asbestattest, dat mogelijke risico’s aanduidt, kunnen voorleggen. Hoognodig, want 65 procent van de verkochte woningen bevat asbest.

Zoals professor Van Den Bossche aanhaalt, kan een ingrijpende energierenovatie gepaard gaan met een reboundeffect. Hoewel het reële energieverbruik aanzienlijk vermindert, gaan bewoners van een energie-efficiënte woning doorgaans meer verwarmen of koelen. Daarom dienen we de digitale meter en het capaciteitstarief alle kansen te geven, om sensibiliserend en corrigerend op te treden en overtollig energieverbruik in de hand te houden. Ook kan worden nagedacht over de aanpassing van het energieprestatiecertificaat in functie van het reële verbruik van een woning.  

Van Den Bossche haalt ook de materiaalstromen aan als argument tegen de renovatieplicht. Maar een renovatie vergt net minder materialen dan nieuwbouw. Om de woonbehoeften van morgen in te vullen, zijn beide nodig.

Duurzaamheidswinst

Naast de baten voor kandidaat-kopers en huurders biedt de renovatieplicht een antwoord op grote vraagstukken over klimaat en energie. De Vlaamse overheid heeft onlangs gemeld dat twee derde van de bereikte klimaatwinst uit de duurzaamheidswinsten in gebouwen komt. Geïsoleerde, fossielvrije woningen met hernieuwbare energie brengen onze uitstoot naar beneden -  en maken onze regio minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die zijn vaak de inzet van mondiale spanningen en conflicten, die op hun beurt een prijzencrisis in Vlaanderen teweegbrengen. Daarvan zijn vooral de bewoners van slechte woningen de dupe.

Daarom is het van belang dat de woningmarkt zich stelselmatig aanpast aan de renovatieplicht. Huishoudens zullen meer dan 90 procent van de renovatiekosten dragen om het verouderde woningenbestand in Vlaanderen energie-efficiënt te maken. Dat die bij een verkoop doorwegen, is daarom cruciaal. Bijgevolg wapent de renovatieplicht kandidaat-kopers. Er is dus geen reden om ze als schietschijf te gebruiken.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.