opinie

Geef bedrijven nu een uniforme wegwijzer

Zaakvoerder Skylla Europe BV en IS³ BVBA

Ontwerp een ISO-kwaliteitsnorm voor bedrijven in coronatijden. Dan hebben ze tenminste vaste richtlijnen voor hoe ze met zijn allen weer kunnen opstarten, en hoe ze zullen moeten werken. Laten we die standaard de Coronaproof ISO 2020/1 noemen, en van daaruit vertrekken.

Bernard Thiers, de CEO van de hardevloerendivisie van het Amerikaanse miljardenbedrijf Mohawk (Unilin en IVC), slaakt een noodkreet: ‘Bedrijven nog lang dicht houden is economische zelfmoord’.

Thiers heeft gelijk. De politici hebben op advies van de medici maatregelen genomen die terecht waren op dat ogenblik. Het stilvallen van een groot deel van onze bedrijven is daarvan het gevolg. Maar op een dag moeten we allen weer opstarten, en best in de nabije toekomst (over enkele weken?).

Maar de manier waarop we ons hier als bedrijven fysiek gaan moeten op voorbereiden is onzeker. We hebben de Belgische richtlijnen. Maar bedrijven die vestigingen hebben in andere landen worden geconfronteerd met diverse, soms chaotische maatregelen. De afgelopen week was er ook het nieuws dat zeven bedrijven door de overheid werden gesloten omdat ze niet volgens de ‘norm’ werkten.

De vaststelling is dat we nu met zijn allen ronddolen in gebieden waar geen mens ooit kwam. Een wegwijzer zou wonderen kunnen verrichten.

Internationale standaard

Ik denk dat het heel nuttig zou zijn dat er een soort van internationale standaard op papier wordt gezet, voor hoe een bedrijf er uit moet zien dat weer wil gaan opstarten in tijden van corona. Een aantal vaste richtlijnen, zoals voor handgel per werkpost, regelmatige ontsmetting van machines, afstand houden tussen werknemers, en verplichte koortsmeting aan het begin van de shift. Deze lijst kan en moet in een panel van bedrijfsleiders en medici worden uitgewerkt. Een paar A4-bladen kunnen hiertoe volstaan.

Ook in de recentste ISO-norm is de aandacht meer en meer verschoven van pure kwaliteitszorg naar het belang van de stakeholders in het bedrijf. En daar gaat het in deze crisis om.

Beschouw het als een soort van ISO Light, die ik de ‘Coronaproof ISO 2020/1’ doop. Ik refereer naar de ISO-kwaliteitsnorm (van de International Organization for Standardization), omdat ook in de ISO 9001:2015-norm in de laatste versie de aandacht meer en meer is verschoven van pure kwaliteitszorg naar het belang van de stakeholders in het bedrijf.

En daar gaat het in deze crisis om. Kunnen onze stakeholders, de werknemers, er van uitgaan dat ze op een veilige manier kunnen werken? Kunnen onze klanten verwachten dat ze hun orders gaan krijgen? En krijgen de banken hun leningen terug?

Label

Een bedrijf dat aan de vaste richtlijnen voldoet kan zichzelf het label ‘Coronaproof Safe Workplace’ toekennen. We vinden wel een communicatiebureau dat daarvoor een sprekend ontwerp maakt. Dit label kan geafficheerd worden in de werkplaats, gecommuniceerd worden op de bedrijfswebsite, en via andere externe communicatie zijn weg vinden naar zoveel mogelijk mensen.

Tijdelijk kunnen ook de preventieadviseurs van Idewe, Mensura en andere gespecialiseerde organisaties worden ingezet.

Ieder bedrijf staat daarbij open voor controle, dat spreekt voor zich. Naast de bevoegde ambtenaren kunnen ook tijdelijk de preventieadviseurs van Idewe, Mensura en andere gespecialiseerde organisaties worden ingezet. Zij kunnen gaan vaststellen of een bedrijf dat beweert te werken volgens de ‘Coronaproof ISO 2020/1’, dit ook daadwerkelijk doet.

Dit alles is wat nieuw en ongewoon, maar kan dit geen start tot een leidraad zijn in deze onzekere tijd?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud