opinie

Geef de aandeelhouders van België het laatste woord

Zaakvoerder van 4F. Schrijft in eigen naam.

Een dertigtal ondernemers kantte zich vorige week in een open brief tegen nieuwe verkiezingen. Waarom? In uw bedrijven heeft de aandeelhouder het laatste woord, in een land de kiezer.

Beste ondertekenaar van de open brief,

Advertentie

In uw bedrijf hebben de aandeelhouders het laatste woord. In dit land zijn de aandeelhouders de burgers en de bedrijven die België financieren met belastinggeld en het kapitaal verhogen bij gaten in de begroting. 

Wat doet u als twee dominante aandeelhoudersgroepen in uw onderneming een andere richting uit willen? Onderhandelen tot er witte rook uit de schoorsteen komt? Dat proberen we inderdaad allemaal.

Maar wat beslist u als beide groepen fundamenteel andere oplossingen voor een kernthema willen, als de ene naar links wil en de andere naar rechts? Rijdt u dan rechtdoor, tegen de muur? Of overweegt u het bedrijf in twee te delen en elke groep in de eigen divisie het laatste woord te geven als ze die zelf financiert? Verkiest u twee keer duidelijkheid of één groot compromismoeras?

Zou u in uw bedrijf de inefficiënties en incoherenties van dit land in stand houden? Als u samen met mij wilt dat België op de lange termijn sterker wordt, is het dan niet hoog tijd om de betreden paden te verlaten en te zoeken naar effectievere en efficiëntere structuren?

Een federale regering met een Vlaamse minderheid is zoals een onderneming waar de aandeelhouder die zowat alle kapitaalverhogingen financiert - uiteindelijk de meerderheidsaandeelhouder - in de besluitvorming aan het kortste eind trekt. Loopt het zo in uw bedrijf? Mordicus eisen dat snel een mogelijke regering gevormd wordt, getuigt van gevaarlijk populisme, tegen de wil van de meerderheidsaandeelhouder in.

Een federale regering met een Vlaamse minderheid is zoals een onderneming waar de meerderheidsaandeelhouder aan het kortste eind trekt.

Waar bent u overigens bang voor? Voor de brexit? Denkt u echt dat een Belgische regering impact zal hebben, of is het aan ieder van ons - bedrijfsleiders - om het eigen schip zo veilig mogelijk door dat onbekende water te loodsen in een Europees geregelde brexitscheiding? Of bent u bang voor de schandalige begrotingstekorten? Want die bestaan blijkbaar ook met een regering. Trouwens, elke stad heeft een burgemeester en de regionale regeringen hebben keuzes gemaakt. Het land valt niet stil.

Als politici er niet uit raken, waarom dan niet de aandeelhouders raadplegen om aan te geven wie en wat ze meer belast willen zien, welk migratiebeleid ze wensen, hoeveel minimumpensioen ze verwachten. Heb vertrouwen in het gezond verstand van iedere mens in dit land. Heb geen schrik van die uitspraak. Que sera, sera.

Keuzes

Wel zijn we het eens dat het veel beter kan met België. In elk ondermaats functionerend bedrijf zijn fundamentele keuzes en niet compromissen het begin van de oplossing.

De principes van een welvarend België? Beloon zweet, inzet en risico als de motoren van welvaartscreatie. Laat in de verdeelsleutels niemand achter die wil maar niet (meer) kan. Inspireer het geloof in morgen, want zonder vertrouwen in de toekomst valt alles stil. Beoog rechtvaardigheid en laat transparantie daar garant voor staan. Toon lef in de keuzes voor een sterke economische en rechtvaardige toekomst. Durf te beslissen dat elke euro gelijk belast wordt.

Ga uit van een lineaire inkomstenbelasting, zodat iedere werknemer aan zijn brutoloon netto meer overhoudt en niet-werkenden actiever werk zoeken. Belast elke euro uit huurinkomsten, intresten, dividenden, de meerwaarde op aandelen of de verkoop van activa aan dezelfde lineaire aanslagvoet. Dat heet rechtvaardigheid.

Er is een toekomst voor dit land als we duidelijke keuzes maken. Dat lukt niet via geforceerde huwelijken.

Durf te beslissen dat een gepensioneerde ex-CEO of ex-generaal even weinig bijdraagt aan de maatschappij als iedere andere gepensioneerde en dus geen hoger basispensioen krijgt. Wie in zijn actieve loopbaan meer heeft verdiend, heeft alle kansen gehad om onderweg meer spaargeld opzij te zetten. Iedereen verdient hetzelfde levensvatbaar basispensioen per gewerkt jaar. Hoeveel miljarden zullen daarmee bespaard worden?

Bescherm de goedkope toegang tot het onderwijs, de gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg en het recht op veiligheid met uw leven. Om het kind te redden moet het slechte badwater weg. Alle misbruik moet eruit: te dure geneesmiddelen, nutteloze onderzoeken, het profitariaat, inefficiënte managementsystemen en de verzuiling. Rechtvaardige besparingen garanderen dezelfde kwaliteit van dienstverlening voor een lager bedrag.

Tolereer nooit begrotingstekorten: de investeringen in morgen moeten gefinancierd worden door de besparingen vandaag. Verban slecht geld - misbruik, luiheid, nutteloze bedrijfssubsidies en overtollige structuren - en investeer in goed geld: werk, onderwijs, zorg, innovatie en veiligheid. Luister niet naar de lobby’s. En heb enkel oog voor het belang van de maatschappij.

Er is een toekomst voor dit land als we duidelijke keuzes maken. Dat lukt niet met geforceerde huwelijken.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.