opinie

Geef kwaliteitsjournalistiek garantie op voortbestaan

Het Europees Parlement kan morgen maar beter de hervorming van het auteursrecht goedkeuren. Onafhankelijke, professionele kwaliteitsjournalistiek krijgt dan een juridisch kader dat haar voortbestaan garandeert.

Door Christian Van Thillo, voorzitter European Publishers Council en CEO De Persgroep

In 2016 stelde de Europese Commissie voor om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk. De voorgestelde hervorming voorziet in een exclusief recht dat uitgevers van kranten en tijdschriften een juridische bescherming van de auteursrechten verleent. Bestaande wetgeving biedt zulke bescherming al aan televisie-, film- en muziekproducenten.

Digitale journalistiek is heel makkelijk te kopiëren, waardoor uitgevers de controle verloren hebben over wat hen toebehoort.

Morgen wordt in het Europees Parlement gestemd over het uitgeversrecht. Journalisten, auteurs, vakverenigingen en uitgevers steunen het voorstel massaal, maar daartegenover staat een machtige lobby van globale internetbedrijven die beweren dat het uitgeversrecht een aantasting van het vrije internet is.

Mensen zouden volgens de lobbyisten geen toegang meer krijgen tot gratis nieuws, het doorsturen van internetlinks en het delen van nieuws zou onmogelijk gemaakt worden, en het uitgeversrecht zou een vrijgeleide zijn voor uitgevers om van iedereen geld te eisen.

Muziekindustrie

Geen van die argumenten houdt steek. Het uitgeversrecht is niets meer dan een juridische bescherming die uitgevers toelaat zelf te bepalen wie de journalistieke inhoud waarvan ze eigenaar zijn mag gebruiken en onder welke voorwaarden dat kan. Alle succesvolle Europese uitgeverijen, groot en klein, hebben zich de voorbije jaren enorm ontwikkeld op digitaal vlak en iedereen beseft ook dat daar en nergens anders de toekomst van de journalistiek ligt. Het probleem is dat digitale journalistiek heel makkelijk te kopiëren is, waardoor uitgevers de controle verloren hebben over wat hen toebehoort.

Een machtige lobby van globale internetbedrijven beweert dat het uitgeversrecht een aantasting van het vrije internet is.

Dat is exact wat de muziekindustrie overkomen is en wat die sector ei zo na ten gronde heeft gericht. Hoewel digitale piraterij ook daar nog bestaat, is het besef doorgedrongen dat muzikanten vergoed dienen te worden voor hun creatieve werk. De muzieksector leeft daardoor weer op. Het is in de journalistiek niet anders.

Het uitgeversrecht is een absolute voorwaarde voor uitgevers om zich te kunnen ontwikkelen in het digitale tijdperk. Als het Europese Parlement de voorgestelde hervorming goedkeurt, is er eindelijk een juridisch kader dat het voortbestaan van onafhankelijke, professionele kwaliteitsjournalistiek garandeert.

Gesponsorde inhoud