opinie

Geef teugels arbeidsmarkt in Vlaamse handen

Voorzitter van de werkgeversorganisatie Voka

Hoe kunnen onze ondernemingen groeien als we overal handen tekortkomen? De arbeidsmarkt werkt niet goed. Hevel het arbeidsmarktbeleid over naar de gewesten.

‘Als we trager vaccineren dan de landen rondom ons, lopen we een competitief nadeel op en beginnen we met de handen op de rug aan de economische relance.’ Dat waren mijn woorden bij het begin van dit jaar. Het jaar is halfweg en Vlaanderen is vandaag Europees kampioen wat vaccineren betreft. Dat is een immense prestatie waar we fier op mogen zijn. Farmabedrijven, zorgsector, lokale besturen, ministers, vrijwilligers en burgers: Vlaanderen dankt u.

Onze vaccinatieijver leidt niet vanzelf tot nieuw economisch succes. We moeten het competitieve voordeel dat de vele prikken ons brachten nu zelf omzetten in groei.

Maar die vaccinatie-ijver leidt niet vanzelf tot nieuw economisch succes. We moeten het competitieve voordeel dat de vele prikken ons brachten nu zelf omzetten in groei. En er duikt nu al een gigantisch obstakel op: we komen overal handen tekort.

Onze ondernemingen kunnen enkel groeien als ze beschikbare, goed opgeleide en mobiele medewerkers kunnen aanwerven. De vraag naar diensten en producten trekt weer sterk aan. Acht op de tien bedrijven die willen aanwerven, geven aan dat ze gewoonweg onvoldoende mensen vinden om die toegenomen vraag te beantwoorden. We gooien groei te grabbel, terwijl we die net nodig hebben om onze welvaartsstaat overeind te houden.

De essentie

  • De auteur
  • Wouter De Geest is voorzitter van de werkgeversorganisatie Voka.
  • De kwestie
  • De arbeidsmarkt werkt niet naar behoren en de ondernemingen komen handen tekort.
  • Het voorstel
  • We hebben een staatshervorming nodig die de hefbomen voor het arbeidsmarktbeleid overhevelt naar de gewesten.

Waarom vinden onze ondernemingen geen mensen? Dat is toch een kwestie van vraag en aanbod? Normaal gezien wel, maar de arbeidsmarkt in dit land functioneert niet goed. Er staan te veel mensen om allerlei redenen aan de kant geparkeerd: een op de drie volwassenen in ons land werkt niet. We regelen de arbeidsmarkt van vandaag nog met verouderde wetten die dateren van een eeuw geleden. Dat gaat niet meer en we moeten dan ook bijsturen. Arbeidsmarkthervormingen moeten de prioriteit nummer één zijn van politici die het menen met onze relance.

Asymmetrisch

Wij vragen een andere aanpak in de verschillende landsdelen. De federale coalitiepartners hebben afgesproken dat dat kan. Het regeerakkoord voorziet de mogelijkheid om ‘de federale bevoegdheden op asymmetrische wijze uit te voeren op het vlak van werkgelegenheid naar gelang het betrokken gewest’. Het is tijd om die passage in het regeerakkoord te activeren en de bevoegdheden rond werk asymmetrisch in te vullen.

Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben heel andere problemen op te lossen. De verschillende werkzaamheidsgraden zeggen alles. Vlaanderen heeft een werkzaamheidsgraad van 75 procent, in Wallonië is dat 65 procent. In Vlaanderen moeten we dan ook vooral mensen aan het werk krijgen die buiten de klassieke werkloosheid vallen, de zogenaamde inactieven onder wie veel langdurig zieken.  In Wallonië en Brussel moet de eerste focus zijn om schoolverlaters en jongeren aan de slag te helpen. Andere uitdagingen vragen andere maatregelen.

Hervormingen van de arbeidsmarkt moeten de prioriteit nummer een zijn van politici die het menen met onze relance.

Alle regeringen in dit land formuleerden de ambitie om tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent te komen. Dat betekent voor heel België dat we 700.000 mensen extra aan de slag moeten hebben. Om die - terechte - ambitie te bereiken zal de omweg van de asymmetrische bevoegdheden slechts tijdelijk volstaan. We hebben een staatshervorming nodig die de hefbomen voor het arbeidsmarktbeleid naar de gewesten overhevelt. Geef de teugels van het arbeidsmarktbeleid in Vlaamse, Waalse en Brusselse handen.

Nachtarbeid

Economisch beleid en arbeidsmarktbeleid zijn bevoegdheden die vandaag door de verscheidene regeringen op een verschillende manier worden ingevuld. Terwijl de Vlaamse regering de ene kant op wil, geeft de federale overheid vaak tegengas. Het getalm rond de tijdelijk werklozen illustreert dat.

Terwijl de Vlaamse regering de ene kant op wil, geeft de federale overheid vaak tegengas. Het getalm rond de tijdelijk werklozen illustreert dat.

Vlaanderen wilde de mensen die tijdelijk werkloos waren, laten begeleiden door de VDAB. Zo konden ze bijgeschoold worden of tijdelijk aan de slag bij een werkgever waar wel veel werk was. Maar er bleek federaal te weinig animo om dat mogelijk te maken. En ook inzake nachtarbeid vraagt de Vlaamse economie dringend om een modernisering van de regels, zodat we concurrentieel kunnen blijven ten opzichte van de buurlanden. Zonder resultaat. Zo kunnen we nog pijnpunten opsommen.

Die permanente status quo leidt ertoe dat we geen stap verder komen om onze arbeidsmarkt en onze economie aansluiting te doen krijgen bij de Europese top. Integendeel, we zakken weg in belangrijke ranglijsten, dieper de middenmoot in.

Onze ondernemingen hebben veerkracht getoond. Als onze samenleving snel herstelt van deze grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, dan is het dankzij hen. Onze ondernemingen mogen zich nu niet meer geremd voelen. Alleen al daarom is het tijd dat de Vlaamse claim op de bevoegdheden die ons sociaal-economisch versterken dichterbij komt. Laat de viering van 50 jaar Vlaams parlement vooral gaan over hoe we het welzijn en de welvaart van iedereen in de komende decennia verder kunnen verzekeren.

Wouter De Geest

Voorzitter van de werkgeversorganisatie Voka

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud