opinie

Geef woonzorgcentra dringend hulp

Algemeen directeur Regionaal Ziekenhuis Tienen en voorzitter huisartsenkring HAZOH

Onze ziekenhuizen leveren uitstekend werk, maar ook de thuiszorg en de woon-zorgcentra zijn cruciaal. En daar maken wij ons zorgen over. Zij hebben dringend hulp en ondersteuning door de ziekenhuizen nodig.

Na een maand hard werken is de situatie in de meeste ziekenhuizen min of meer onder controle. We hebben een leger goed voorbereide en opgeleide soldaten. Ze zijn geroutineerd en voldoende beschermd. Ze zijn ook waanzinnig gemotiveerd en leveren stuk voor stuk toparbeid.

Hans Struyven

We merken door het hartverwarmende avondlijke applaus, de kilo’s paaseitjes en de fleurige paasbloemen dat de maatschappij dat heel erg apprecieert. De situatie is  momenteel stabiel, want de in- en uitstroom van patiënten is gelijkwaardig. Voor het eerst zien we ook op onze afdelingen intensieve zorg stabiliteit. Er blijft voldoende beademingscapaciteit ter beschikking.

Fragiele groep

De overheid levert ook uitstekend werk bij de bewaking van de capaciteit en de spreiding van patiënten die beademing nodig hebben. Er is een beperkte uitval van medewerkers. Op de Covid-19-afdelingen zetten we keihard in op bescherming, iedereen draagt zijn FFP2-masker, face shield, beschermschort en handschoenen. In het hele ziekenhuis wordt een strikte handhygiëne toegepast. De toevoer van en de toegang tot materialen en medicatie blijft weliswaar een belangrijk aandachtspunt.

Wij maken ons heel erg zorgen over de toestand bij onze partners, voornamelijk in de woon-zorgcentra.

De ziekenhuizen hebben goed werk geleverd en zullen dat ook blijven doen. Maar ziekenhuizen zijn maar één onderdeel van ons gezondheidssysteem. De thuiszorg en de woon-zorgcentra (wzc) zijn cruciale partners. Wij maken ons grote zorgen over de toestand bij onze partners, voornamelijk in de wzc's. Daar komt een groep oudere, fragiele bewoners met dikwijls meerdere aandoeningen (multipathologie) nauw in contact met elkaar.

Jeroen Van den Brandt

Die groep wordt verzorgd door medewerkers die minder opgeleid zijn voor de toepassing van hygiënische maatregelen en isolatiemaatregelen, en dat in een infrastructuur die bovendien niet geschikt is voor cohortering. Sommige wzc's hebben onvoldoende beschermingsmiddelen voor hun medewerkers. Die factoren maken dat besmetting via de medewerkers doorgegeven wordt aan de fragiele bewoners.

Drama's

We zien het aantal besmettingen en spijtig genoeg ook de overlijdens pijlsnel toenemen. Hulp en ondersteuning zijn dringend nodig. Anders lopen we het risico dat het systeem van de wzc's in elkaar stort, de medewerkers al dan niet ziek thuisblijven, er drama’s gebeuren achter de muren van de woon-zorgcentra en de ziekenhuizen opnieuw overbevraagd worden. En waar zit de kennis op dit moment? Bij de ziekenhuizen.

We zien het aantal besmettingen en spijtig genoeg ook de overlijdens in de woon-zorgcentra pijlsnel toenemen.

We snappen natuurlijk dat de situatie van ziekenhuis tot ziekenhuis heel verschillend is. Bij overbevraagde ziekenhuizen in Limburg zal ons voorstel begrijpelijk en terecht op een koude steen vallen. Toch moeten ziekenhuizen proberen solidair te zijn met collega-zorgverstrekkers. Wat kunnen we doen?

Je kan als naburig ziekenhuis samen met de huisartsen en de centraal raadgevend artsen (CRA) de volgende concrete vragen stellen aan de wzc's.

1) Is er nood aan opleiding en supervisie voor isolatie- en hygiënische maatregelen (eventueel ter plaatse)?

2) Is verpleegkundige ondersteuning nodig ter plaatse?

3) Is medische assistentie ter ondersteuning van de overbevraagde CRA nodig?

4) Is medische intervisie nodig voor specialistisch advies (therapie, doorverwijzing?)

5) Wat zijn de noden aan materialen en medicatie?

6) Is hulp nodig voor palliatieve zorg?

7) Is psychische bijstand nodig voor de medewerkers?

Mankracht

Er zijn heel wat manieren om in te gaan op die vragen, al dan niet met een weerslag op de mankracht in de ziekenhuizen.

We kunnen werken met video-opleidingen, skills labs, videoconferenties, centrale databanken voor de nood en de voorraad aan materialen, het inschakelen van artsen (huisartsen en specialisten) die op dit moment minder werk hebben, outreachsupervisie en begeleiding, intervisie - een georganiseerd gesprek tussen mensen in hetzelfde vakgebied - over opnamecriteria, inschakelen van thuisverpleging, opstarten van schakelzorgcentra...

Vermoedelijk zijn er nog veel meer manieren om de handen in elkaar te slaan. En uiteraard moet ook in de wzc's snel begonnen worden met testen van bewoners. Het begint met luisteren naar elkaars noden en intens overleggen met elkaar. Laat ons de muren afbreken en samen gaan voor de gezondheid en welzijn van elke patiënt, ook de bewoners van de woon-zorgcentra. #Tousensemble. Samen staan we sterk.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud