Geen democratisch tekort

-- Er is geen democratisch deficit in de Europese Unie, wel een enorme economische kloof. Om Europa erbovenop te helpen, moet de eurozone worden omgevormd tot een Economische Unie. Als de EU er met een eenvormig macro-economisch beleid niet in slaagt het tij te keren, wordt de viering van de gemeenschap volgend jaar een gouden bruiloft in mineur en het weerzien binnen vijftig jaar een trieste begrafenistocht.