Advertentie
Advertentie

gewenst: expliciete norm die overheidsuitgaven beperkt

-- Paars legde zich de jongste twee legislaturen bij de normering van de openbare financiën meer toe op het bereiken van een nulsaldo dan op het beheersen van de uitgaven. Hoewel de bewindsploeg kon profiteren van een rentebonus ten belope van 4 procent van het bruto binnenlands product, moest ze ook haar toevlucht nemen tot budgettaire alchemie om de begroting in evenwicht te houden. Het verdient aanbeveling voor de volgende regeerperiode een expliciete norm af te spreken voor de uitgaven van de gehele overheid. Een stijging van de uitgaven met 2,58 procent per jaar is verdedigbaar en haalbaar. Het overheidsbeslag op de economie zou dan tegen 2011 met 2,7 procentpunt van het bbp kunnen worden teruggedrongen.