Goed regeerakkoord gaat niet over programma’s maar over problemen

De koning gaf Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) maandag de opdracht het initiatief te nemen voor de vorming van een regering die steunt op een brede meerderheid in het parlement. ©Photo News

Mogelijk wordt spoedig een regering gevormd. De betrokken partijen moeten het wel nog eens worden over een regeerakkoord. Maar wanneer is een regeerakkoord goed?

Niet iedereen zal het eens zijn over het antwoord op de vraag wat een goed regeerakkoord is. Maar ik denk dat de bevolking verwacht dat de regering de problemen aanpakt. Daarom is een regeerakkoord goed als het de uitdagingen van de maatschappij op korte en lange termijn opsomt - het klimaat en het milieu, de gezondheidszorg, de publieke financiën, de organisatie van de staat en de publieke diensten en de economie - daar oplossingen voor bedenkt en die ook uitvoert. Ik vrees echter dat het niet zo zal gaan.

Herman Daems. ©Jonas Roosens

Bij de regeringsvorming leggen de onderhandelaars hun wensen op tafel. Die wensen vertrekken niet noodzakelijk van uitdagingen die zich nu of in de toekomst stellen. Meestal gaat het over meer middelen of over nieuwe middelen, over verlaagde belastingen of belastingen die de burgers bij anderen willen laten verhogen, of over regels die lasten opleggen of lasten herverdelen.

De lijst is ingegeven door de programma’s van de partijen. De onderhandeling gaat over hoeveel van het partijprogramma gerealiseerd kan worden. Partijleiders hebben daar mooie woorden voor, het gaat dan zogezegd over inhoud. Dat klinkt mooi, maar het gevecht om zo veel mogelijk van het partijprogramma binnen te halen gaat voorbij aan de problemen van nu of binnenkort.

Partijprogramma’s van twee jaar geleden gaan nu dienen om een regeerakkoord te maken dat de problemen van nu moet oplossen. Oude oplossingen voor nieuwe problemen.

Daar staat de grote hinderpaal om tot een goed regeerakkoord te komen. De programma’s van de partijen werden twee jaar geleden opgesteld om de uitdagingen van toen aan te pakken, anderhalf jaar geleden werden ze aan de kiezer voorgelegd en nu gaan ze dienen om een regeerakkoord te maken dat de problemen van nu moet oplossen. Oude oplossingen voor nieuwe problemen.

Leuke dingen

Zo zou het regeerakkoord wel eens haaks kunnen staan op wat echt nodig is. Daar zijn al voorbeelden van te geven: de verhoging van de pensioenen van de Limburgse mijnwerkers, gratis treinbiljetten en gratis fietsen op de treinen. Allemaal leuke dingen voor de mensen, maar wel beleidskeuzes die niet echt de huidige problemen oplossen.

De onderhandelaars beginnen met honderden miljoenen naar links en rechts te schuiven om dan in vertwijfeling de handen in de lucht te gooien: hoe gaan we dat allemaal betalen in een stagnerende economie?

Daarom zou een goed regeerakkoord moeten beginnen met een zorgvuldige opsomming van de huidige en toekomstige uitdagingen van België, zijn gewesten, zijn regio’s en zijn publieke diensten, en vooral met een goede diagnose. Ik hoop dat daar eerst een akkoord over gezocht is en dat ook prioriteiten zijn vastgelegd. Nu beginnen de onderhandelaars met honderden miljoenen naar links en rechts te schuiven om dan in vertwijfeling de handen in de lucht te gooien: hoe gaan we dat allemaal betalen in een stagnerende economie?

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud