Hervorm de havenarbeid

©BELGA

De regels voor de havenarbeid zijn aan herziening toe. Het is hoog tijd om het corporatistische arbeidsregime in havengebieden naar de geschiedenisboeken te verwijzen.

Het Belgisch Grondwettelijk Hof vraagt het Europees Hof van Justitie of de wet-Major in strijd is met het principe van de vrijheid van vestiging. Die wet bepaalt dat alleen erkende havenarbeiders schepen mogen laden en lossen en andere havenarbeid mogen doen. Is het niet hoog tijd om te stoppen met struisvogelpolitiek en het achterhaalde corporatistische arbeidsregime in havengebieden naar de geschiedenisboeken te verwijzen? De noodzakelijke expertise bij het laden en lossen heeft geen uitstaans met de eis om alle werk in havengebieden voor te behouden aan syndicaal ingebedde werknemers.

Op 8 mei stond de havenarbeid bovenaan op de agenda tijdens het Antwerpse lijsttrekkersdebat van Voka Antwerpen-Waasland. Voka riep de volgende federale regering op de wet te hervormen. Als enige lijsttrekker heb ik me ondubbelzinnig achter die eis geschaard. Het aarzelende optreden van de bevoegde minister en de terughoudendheid van de bedrijfswereld om haar bezwaren duidelijk en met luide stem kracht bij te zetten, hebben het enthousiasme in Brussel om verdere stappen te ondernemen gefnuikt.

Scheepvaart en logistiek zijn de voorbije decennia sterk veranderd. De arbeidsorganisatie van Antwerpen en zijn bedrijven is een belangrijk element in de concurrentiestrijd met Hamburg, Rotterdam en Le Havre. De veiligheid en de beroepsbekwaamheid van ons havenpersoneel zijn een sterke troef die wordt geneutraliseerd door de starheid van de regels.

Mismatch

Antwerpen mag zich dan verheugen op een groeiende containertrafiek, in de niet-containeractiviteiten trafiek verliest de haven al jaren aan andere Scheldehavens als Vlissingen, die een eigentijdse arbeidswetgeving hanteren. Het gaat om activiteiten die veel meer toegevoegde waarde creëren dan de containertrafieken. Door de strikte en achterhaalde regels laten we ook een pak zuiver logistieke investeringen in het havengebied aan onze neus voorbijgaan. Er staat een muur van magazijnen juist over de grens in Noord-Brabant die de e-commerce draaiende houdt. De werkloosheid ligt er onder 4 procent. In het arrondissement Antwerpen telde de VDAB in mei 9 procent werklozen. We kunnen een massa laaggeschoolden aan een job en een toekomst helpen en de mismatch op de Antwerpse arbeidsmarkt deels ongedaan maken.

De keuze is duidelijk. Aanvaarden we dat we krimpen door corporatisme of knopen we aan bij duurzame groei?

De keuze is duidelijk. Aanvaarden we dat we krimpen door corporatisme of knopen we aan bij duurzame groei? Leggen we ons neer bij een toekomst als doorgeefluik voor containers met groeiend fileleed of willen we een wereldhaven met een industriële toegevoegde waarde en ambitie zijn? Ik kies voor een Antwerpse haven die groeit en stuwkracht geeft aan onze economie. Een haven die competitief kan zijn en die duurzame tewerkstelling en toegevoegde waarde creëert. Dat doel kunnen we niet bereiken zonder afscheid te nemen van functies en ploegsamenstellingen uit het verleden die verworden zijn tot blokkeringsmechanismen en leiden tot nutteloze prijsverhogingen.

We hebben een modern en flexibel statuut nodig voor de havenarbeid waar de logistieke activiteiten worden uitgelicht. Erkende en geschoolde havenarbeiders moeten ingezet worden op hun sterktes, terwijl zuiver logistieke activiteiten ook in het havengebied worden uitgevoerd via een eigen en flexibel contingent. Werkgevers en vakbonden moeten eindelijk de loopgraven uit en beseffen wat echt op het spel staat: het veiligstellen van onze welvaart. Sociaal overleg is de beste methode. Maar dan moet er een wil zijn om snel tot een oplossing te komen. Bij gebrek aan een daadkrachtige regering moet het parlement zijn verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud