opinie

Het coronavirus schaadt ook de gezondheid van je bedrijf

Zoals gezondheidsorganisaties beschermende maatregelen nemen tegen het coronavirus, moeten bedrijven hun toeleveringsketens weerbaar maken tegen impactvolle gebeurtenissen die het nieuwe normaal worden.

De Chinese autoriteiten hebben de vakantieperiode na het Chinese Nieuwjaar verlengd, in een poging het coronavirus onder controle te krijgen. Fabrieken schorten hun activiteiten op, omdat werknemers mogelijk afwezig zijn wegens een reisverbod of thuisblijven omdat de scholen gesloten blijven. Sommige steden worden volledig in quarantaine gehouden.

De coronacrisis toont aan dat wereldwijde risico's die we tot nu toe als extreem beschouwden de nieuwe norm worden.

Tijdens de vakantie is de industriële productie in China gereduceerd tot ongeveer een vijfde van het normale niveau. Een verlenging van de vakantieperiode kan de import uit China grondig verstoren. Ook de onzekerheid over het vervoer maakt het moeilijk te voorspellen wanneer en in welke hoeveelheden de ingevoerde goederen aankomen. Het gebrek aan Chinese onderdelen kan leiden tot onafgewerkte producten die wachten op finale assemblage een rem zijn op de verkoop. Zo’n effect kan zich lang laten voelen, ook als de storingen zijn verholpen.

Vanwege de lage loonkosten en de efficiënte productie is de import vanuit China enorm populair. Maar omdat sommige bedrijven afhankelijk zijn van één buitenlandse bron komen ze in gevaar. Klassieke risicomanagementtheorieën maken een onderscheid tussen verwachte en onverwachte risico's. Verwachte risico’s kan je op korte termijn relatief eenvoudig aanpakken, door de voorraad te vergroten of te verkleinen. Onverwachte risico's zoals het coronavirus, kan je moeilijker inperken en vereisen protocollen en -procedures op lange termijn.

Alternatieve bevoorrading

Een van die risicobeperkende maatregelen is het beschikken over alternatieve bevoorradingsbronnen. Die zogenaamde 'dual sourcing'-strategie beperkt het leveringsrisico, omdat je vlot een versnelling hoger kan schakelen en de gedaalde import uit China compenseren. Die alternatieven, die geografisch misschien dichterbij liggen, kunnen tot hogere kosten leiden, maar net als bij een griepvaccin wordt de toegevoegde waarde pas duidelijk als het virus effectief toeslaat. 

De werkelijke impact van het coronavirus is pas over enkele maanden zichtbaar, als het effect van de verstoring op de niveau-twee-leveranciers duidelijk wordt.

De werkelijke impact van het coronavirus is pas over enkele maanden zichtbaar, als het effect van de verstoring op de niveau-twee-leveranciers - de leveranciers van de leveranciers - duidelijk wordt. Na de tsunami van 2011 in Japan moest Ford bestellingen voor zwarte en rode voertuigen tijdelijk opschorten, omdat een van hun niveau-twee-leveranciers in Japan een verfpigment niet meer kon produceren. Het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen maakt het herstel veel moeilijker.

De coronacrisis toont aan dat wereldwijde risico's die we tot nu toe als extreem beschouwden de nieuwe norm worden. In zijn jongste Global Risk Report definieert het Wereld Economisch Forum een wereldwijd risico als 'een onzekere gebeurtenis of situatie die, als ze zich voordoet, in de komende tien jaar een aanzienlijke negatieve impact kan hebben op landen of sectoren'.

Van de 30 geïdentificeerde wereldwijde risico's behoort een besmettelijke ziekte tot de minst waarschijnlijke, maar qua impact staat ze wel in de top 10. Milieurisico's staan zowel qua impact als waarschijnlijkheid in de top 5, gevolgd door watercrisissen en technologische risico's.

Bedrijven moeten investeren in processen en procedures die hun toeleveringsketens weerbaar maken tegen die impactvolle gebeurtenissen. Want de kans is groot dat ze in de toekomst vaker voorkomen.

Door Robert Boute, professor supply chain management aan Vlerick Business School en KU Leuven, en David Veredas, professor risk management aan Vlerick Business School

Lees verder

Gesponsorde inhoud