opinie

Het geheim van het succes van Willy Naessens

Professor Finance en Familiebedrijven UHasselt

Wat kunnen andere familiebedrijven leren van de Onderneming van het Jaar 2023, de Willy Naessens Group? Anneleen Michiels, professor finance en familiebedrijven, geeft een antwoord.

Als verklaring voor het succes van zijn bedrijf wijst oprichter Willy Naessens steevast op de cruciale rol van 'menselijk kapitaal': de mensen vormen de kern van het succes. Verder zegt hij dat de beurs geen optie is zolang hij aan het roer staat. Hij kiest voor ‘geduldig kapitaal’, waardoor het familiebedrijf vrij van de druk van kwartaalresultaten kan gedijen met een visie die generaties overkoepelt.

Naessens zegt het geluk te hebben dat zijn vijf kleinkinderen interesse tonen in het bedrijf, en dat zijn vrouw, kinderen en schoonzoon belangrijke rollen vervullen. Maar kunnen we dat alleen aan geluk toeschrijven? Successen omvatten altijd een portie geluk, net zoals bij mislukkingen vaak pech gemoeid is. Toch vallen lessen te trekken uit het succes van de Willy Naessens Group.

Naessens benadrukt dat zijn voornaamste taak erin bestaat te zorgen dat iedereen goed overeenkomt als hij er niet meer is. De bereidheid van de volgende generaties om mee aan de kar te trekken is dus wellicht geen toeval. Ze is eerder het gevolg van zorgvuldige inspanningen en doordachte planning. Onderzoek bevestigt dat: familiale eenheid en cohesie zijn essentiële fundamenten voor de levensduur van een familieonderneming.

Dat omhelst meer dan het beheren van het familiale vermogen of het overdragen van verantwoordelijkheden. Het gaat om het cultiveren van een gevoel van samenhorigheid en verbondenheid. Dat de groep de naam van de oprichter draagt, is niet alleen een eerbetoon, maar ook een teken van trots en betrokkenheid. Een bekende familienaam, filantropische inzet, heldere communicatie en bewustzijn van het familiale erfgoed kunnen allemaal instrumenten zijn om de emotionele cohesie in de familie te bevorderen.

Investeren in familiale cohesie is niet alleen een nobele zaak, het is ook financieel voordelig.

Als die samenhang ontbreekt, valt een familiebedrijf vaak uiteen. De pandemie heeft dat duidelijk gemaakt. Toen dividenden plots werden geschorst of verlaagd, ontstonden in sommige familiebedrijven conflicten. Waarom? Omdat de binding alleen financieel was. Zodra die wegviel, voelden de aandeelhouders zich losgekoppeld van het bedrijf én de familie.

In tegenstelling tot wat velen denken, is familiale samenhang geen natuurlijk fenomeen. Ze is het resultaat van aanzienlijke inspanningen. Legacy businesses worden met zorg opgebouwd - built, not born. Vaak zijn ze het resultaat van generaties die samen een sterke familieband en loyaliteit cultiveren.

Dat is allerminst vanzelfsprekend. En net daarin falen sommige familiebedrijven. Ze denken dat financiële incentives volstaan om de familieband te onderhouden. Investeren in familiale cohesie is niet alleen een nobele zaak, het is ook financieel voordelig. De voordelen van zo'n investering overstijgen de familie: het verlagen van familiale spanningen leidt tot een verbetering van financiële resultaten.

Robuuste cijfers, een sterke strategie, toegewijd personeel, deugdelijk bestuur en een portie geluk zijn essentieel. Maar zonder familiale cohesie is het fundament zwak. Met de huidige koers lijkt de Willy Naessens Group goed op weg de volgende generatie het eeuwfeest te laten vieren.

Gesponsorde inhoud