start-ups opinie

Het juiste groeihormoon voor start-ups

Tijdreductie is hét ‘groeihormoon’ voor start-ups en scale-ups.

Door Jurgen Ingels en Ellen Thijs, respectievelijk medeoprichter startups.be en fintechplatform B-hive en verantwoordelijke international business development

Welke factoren maken een bedrijf succesvol? De meesten verwijzen naar beschikbaar geld, een goed team, een goed product. Een grote markt is ook een belangrijk aspect. Er is echter nog iets dat men vaak over het hoofd ziet, en dat is tijd. Ondernemers zijn succesvoller als ze erin slagen om tijd te reduceren.

Vaak zien ondernemers de factor tijd over het hoofd.

Tijd kan gereduceerd worden als je niet onderhevig bent aan een leercurve of omdat je bepaalde zaken sneller kan realiseren. Toegang hebben tot ondernemers die al succesvol waren en die je helpen om fouten te vermijden kan concreet helpen. Erin slagen sneller bij de juiste beslissingsnemer te geraken, zodat je de verkoopcyclus kan verkleinen, helpt ook tijd winnen. Of de juiste persoon vinden voor je team omdat je gebruikmaakt van iemands netwerk en een aanbeveling krijgt. Ook de juiste ondersteunende technologie gebruiken en een betere opleiding genoten hebben, kunnen helpen tijd te reduceren.

Deel uitmaken van een netwerk, continue bijscholing en toegang tot knowhow en menselijk kapitaal zijn essentieel voor deze ‘tijdreductie’-uitdaging. Dat wordt zelfs relevanter als de bedrijven groeien en als ze actief zijn op een internationaal niveau.

Servicestructuur

Bedrijven die de wet van de tijdreductie toepassen, krijgen hun businessplan sneller uitgevoerd, kunnen rekenen op solide financieringsadvies en raken vlot geconnecteerd met de juiste klanten en partners. Zo kunnen ze focussen op wat echt telt: hun product.

Om tijd te reduceren voor onze scale-upbedrijven moeten we organisaties en structuren opzetten die hen effectief helpen. De uitbouw van een servicestructuur die groeibedrijven helpt om tijd te reduceren vormt de basis van een echt scale-up ecosysteem.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud