Het leven is meer dan salarissen alleen

-- Het is belangrijk de remuneratie van topmanagers in haar volledige complexiteit en juistheid te benaderen. Men moet zich hoeden voor de tendens om te generaliseren op basis van specifieke (uitzonderings)gevallen.