opinie

Het nut van gelijkgestelde periodes

John Crombez antwoordt Stijn Baert in de pensioendiscussie (Tijd 10 mei).

Beste Stijn Baert,

Mag ik u iets adviseren? Als u op 26 mei naar het stemhokje trekt, neem dan, minstens in uw hoofd, de verschillende pensioenvoorstellen van elke partij gewoon mee, voor u uw stem uitbrengt. Want plat populisme is inderdaad geen goeie leidraad om een weloverwogen keuze te maken, zoals u zelf terecht stelt.

'Werken meer laten lonen om zo meer mensen aan de slag te krijgen en de kassa van NV België te laten kloppen', schrijft u. Laat dat nu net zijn waar wij met ons nieuw pensioenmodel op hameren, maar dan wél op een manier dat het écht kan. En laat dat nu ook net het punt zijn waar de Zweedse partijen in 2014 het mes hebben ingezet. Niet enkel door de pensioenleeftijd (in tegenstelling tot wat ze mordicus beloofden niet te doen) eenzijdig te verhogen naar 67 jaar - zonder werk te maken van flankerende maatregelen die dat langer werken mogelijk maken - maar ook en vooral door de prikkel die langer werken beloont, gewoon weg te nemen. Dat is wat we tot 2014 de pensioenbonus noemden.

Mijn partij pleit voor een ondergrens van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.

Vandaag duurt de gemiddelde loopbaan 39 jaar. Voor ons is er geen twijfel: mensen langer aan de slag houden, is de opdracht om de vergrijzingsgolf het hoofd te bieden. Elke partij is het daar trouwens over eens. Maar dan moet langer werken niet alleen werkbaar blijven, maar ook beloond worden. Daarom pleit ik met mijn partij niet alleen voor herinvoering van die prikkel, maar ook voor een ondergrens van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar. En wie langer werkt, verdient gewoon meer pensioen, zo simpel is het.

Zorgwekkend echter is dat u een karikatuur van de zogenoemde gelijkgestelde periodes maakt. Dan verschillen we radicaal van mening en vooral van de manier waarop we onze samenleving moeten organiseren. Ik wens het u nooit toe, u bent nog jong, maar de dag dat uw moeder zwaar ziek wordt en u beslist om een tijdlang zelf voor haar te zorgen, dan vinden wij dat òòk werken. Dan mag u daar niet voor gestraft worden met minder pensioen, vinden wij. U kunt dat nu niet rechtvaardig vinden, maar mocht u ooit zelf voor die keuze staan, verandert u misschien wel van mening.

Bovendien kunnen we niet om de vaststelling heen dat er vandaag nog altijd een enorme pensioen-kloof gaapt tussen mannen en vrouwen. Zo ligt het gemiddeld pensioen van een vrouw in ons land een derde lager dat van een man. Het zijn nog altijd vooral vrouwen die een stap terug zetten tijden hun carrière om zich bezig te houden met het runnen van het huishouden, de opvoeding van de kinderen, dan wel de zorg van een familielid. Zo wordt voor de berekening van hun wettelijk pensioen heel wat loopbaan-factoren meegeteld die hen voor hen ongunstig uitvallen: hun lager loon, maar ook de duur en de aard van hun loopbaan. Misschien vindt u die ongelijkheid in stand houden geen probleem, maar wij dus wel. We zijn 2019.

Ik ben oprecht blij dat een aantal partijen interesse toont om ons voorstel voor een minimumpensioen van 1.500 euro over te nemen. Da’s goed, dat betekent dat de geesten ook bij anderen rijpen.

Tot slot nog dit. Ik ben oprecht blij dat een aantal partijen interesse toont om ons voorstel voor een minimumpensioen van 1.500 euro over te nemen. Da’s goed, dat betekent dat de geesten ook bij anderen rijpen. En over de betaalbaarheid hoeft u zich trouwens geen zorgen te maken. Het Planbureau heeft minutieus nagerekend dat die pensioenzekerheid bieden, voor iedereen, wel degelijk kan, en dat zonder de kassa van NV België te doen tilt slaan. Sterker nog - en vooral dat moet u plezieren in tijden waarin we na 5 jaar rechts tot de conclusie komen dat we helemaal onderaan staan in de Europese economische groeiranking - we creëren er meer dan 80.000 jobs mee. Ik hoop dat u dat tot u laat doordringen.

Met vriendelijke groeten,

John Crombez, voorzitter sp.a

Lees verder

Gesponsorde inhoud