Het zijn de Walen niet

Overlapping van bevoegdheden en gedemotiveerde ambtenaren leiden tot gigantische inefficiënties. We moeten dringend een overheid ontwikkelen die meer doet met minder. Op die manier kan tot 10 miljard euro efficiëntiewinst worden gerealiseerd. Dat is ongeveer tweemaal zo veel als de geschatte transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Ons probleem ligt niet zozeer bij de Walen maar bij de enorme overheidsinefficïëntie in het hele land, stelt RUDY AERNOUDT.