opinie

Hoe een vluchteling een job geven uw bedrijf naar de wereldtop brengt

Fractieleider in Vlaams Parlement

Een positievere benadering van de getalenteerde vluchtelingen die door oorlogen hun land verlaten en naar hier komen, kan ons bedrijfsleven ten goede komen.

Door Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement

Er zijn altijd twee manieren om een crisis te benaderen: als een bedreiging of als een opportuniteit. Dat is met de vluchtelingencrisis niet anders. Het is hoopgevend dat een aantal werkgevers meteen kansen zien in de ‘stroom van talent’ die aanwezig is bij de mensen die hun land ontvluchten voor de oorlog.

Werk is een essentieel element voor een vlotte integratie in ons land. Werkervaringen zijn ook een belangrijke meerwaarde bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Daarom vraagt Groen dat de regering-Bourgeois zich snel engageert om de erkende vluchtelingen naar een job te leiden.

©Photo News

Dat is nodig voor een snelle inburgering. Maar het kan ook een duidelijke meerwaarde vormen voor de Vlaamse werkgevers. Vluchtelingen ontvluchten hun land omdat ze er door de oorlog niet meer veilig zijn. Niet omdat ze geen capaciteiten of geen werk hebben. Veel vluchtelingen bekleedden voor hun vlucht sleutelposities in het bedrijfsleven of de administratie van hun land.

Het gaat vaak om high potentials, mensen uit de middenklasse met een afdoende opleiding. In het laatste jaarverslag van NARIC Vlaanderen, dat instaat voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen, wordt aangestipt dat het aandeel Syriërs en Irakezen sterk toenam en dat 61 procent van de aanvragen over het hoger onderwijs ging.

Vluchtelingen ontvluchten hun land omdat ze er door de oorlog niet meer veilig zijn. Niet omdat ze geen capaciteiten of geen werk hebben.

Hoog tijd dus dat we onze perceptie van de erkende vluchtelingen een upgrade geven. De Vlaamse overheid duwt hen nog te vaak in het segment van sociale tewerkstelling. Vluchtelingen blijven ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.

Het Vlaamse bedrijfsleven kan gebaat zijn bij een meer positieve benadering van de getalenteerde vluchtelingen die door oorlogsomstandigheden naar ons land komen. Mits de nodige flexibiliteit moeten ze hun talenten en scholing hier snel kunnen inzetten.

Muyters

Het opleidingsniveau is een belangrijke variabele voor de kansen op arbeidsmarktintegratie, blijkt uit de studie ‘The Long and Winding Road to Employment’ van GERME (ULB) en HIVA (KU Leuven). We vragen dat minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zorgt voor een maximale transparantie bij het beoordelen en erkennen van buitenlandse diploma’s en vaardigheden.

Arbeidsmarktactoren kunnen eveneens, los van het diploma, de kwalificaties en vaardigheden van nieuwkomers beoordelen, zodat een versneld traject naar de arbeidsmarkt kan worden uitgezet.

De zoon van de Syrische migrant Abdulfattah Jandali bewees misschien het beste dat migranten een bron van talent zijn voor het ontvangende land. We kennen hem beter als Steve Jobs.

Bedrijven kunnen mensen ook snel inschakelen met on-the-job-learning van het Nederlands. Denk aan een Syrische ICT’er met kennis van het Engels. We kunnen ons makkelijk inbeelden dat hij meteen aan de slag gaat en gaandeweg Nederlands leert.

Het voorbeeld van de Syrische ICT’er is niet toevallig gekozen: de zoon van de Syrische migrant Abdulfattah Jandali bewees misschien het beste dat migranten een bron van talent zijn voor het ontvangende land. Jandali’s zoon veroorzaakte een revolutie in de belangrijkste economische sector van de Verenigde Staten. We kennen hem beter als Steve Jobs.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud