opinie

Indexering van huur kan eerlijker en groener

De huurindexering in België zit fout. Koppel de huurindex aan de energie-efficiëntie van het pand. Dat is eerlijker, ecologischer en socialer. En het kost de overheid niets.

Iedereen die onlangs een energiefactuur heeft gekregen, kan erover meepraten. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn spectaculair gestegen. Dat is slecht nieuws voor ons allemaal, maar wie een woning of winkelpand huurt, heeft dubbel pech. De stijgende energieprijzen resulteren ook in een torenhoge gezondheidsindex. Net die index wordt gebruikt om jaarlijks de huurprijs aan te passen. In mei bedroeg de gezondheidsindex 8,34 procent. Een stijging die niet in verhouding staat tot de waarde van het pand.

Je zal maar het ongeluk hebben een pand te huren dat weinig of niet geïsoleerd is. Dan betaal je twee keer.

Je zal maar het ongeluk hebben een pand te huren dat weinig of niet geïsoleerd is. Dan betaal je twee keer. Ten eerste betaal je enorm veel aan energiekosten, omdat het pand niet energie-efficiënt is en je dus meer energie verbruikt dan nodig. Ten tweede krijg je ook nog eens af te rekenen met een sterk gestegen huurprijs door de indexaanpassing, zonder dat het pand evenredig waardevoller werd of dat de verhuurder investeringen deed die dat rechtvaardigen.

De essentie

  • De auteurs: Wim Van Edom is chief economist van Comeos, de federatie van de supermarkten. Koen Tengrootenhuysen is voorzitter van Retail Forum België.
  • De kwestie: De huurindexering zit scheef.
  • Het voorstel: Koppel de huurindex aan de energie-efficiëntie van het pand.

De verhuurder krijgt 8,34 procent extra huurinkomsten zonder dat hij ook maar iets extra moet doen. Het gestegen huurbedrag geldt dan weer als basis voor de aanpassing van volgend jaar. Als de energieprijzen blijven stijgen, is het opnieuw prijs. Sinterklaas komt vroeg dit jaar.

Dat mechanisme zit fout. Comeos en Retail Forum Belgium pleiten daarom voor een eerlijke, sociale en duurzame indexering, zodat zowel particulieren als handelaren die huren niet langer twee keer het gelag betalen.

EPC-attest

Concreet pleiten we ervoor met terugwerkende kracht een huurindex te creëren waaruit, net zoals bij de gezondheidsindex, alcohol, tabak, benzine en diesel maar ook alle andere energiecomponenten (onder meer gas en elektriciteit) worden gehaald.

Met een gunstig EPC-attest (dat duidt op de energiezuinigheid van een woning) kan de verhuurder alsnog indexeren via de gezondheidsindex. Een gunstig EPC-certificaat heeft een A-score. Een volledige indexering (dus rekening houdend met energieprijzen) wordt dan alleen voorbehouden voor wie een pand met een A-score verhuurt. Het staat de verhuurder vrij zijn pand niet energie-efficiënt te verhuren, maar dan krijgt hij alleen de ‘beperkte’ indexstijging van 4,23 procent, de gezondheidsindex zonder energieprijzen voor mei.

Iedereen weet dat het vastgoed in België weinig energie-efficiënt is en we daar grote stappen moeten zetten.

Met die eenvoudige maatregel wint iedereen. In de eerste plaats wij allemaal: de overheid moet geen cent betalen. De maatregel is budgetneutraal, in tegenstelling tot veel andere ballonnetjes die de voorbije weken zijn opgelaten. 

Daarnaast is het een goede zaak voor onze planeet, want een vergroening van het vastgoed is een van de sleutels om de collectieve duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Iedereen weet dat het vastgoed in België weinig energie-efficiënt is en we daar grote stappen moeten zetten.

Deze eenvoudige maatregel is eindelijk ook een incentive om huurpanden te verduurzamen. Als ze die inspanning doen, kunnen de verhuurders rekenen op een volledige indexering van de huurprijs. In Vlaanderen verplicht regelgeving eigenaars bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen, maar voor grote handelspanden geldt dat alleen na de eigendomsoverdracht. Voor handelsvastgoed, dat verhuurders vaak lang in portefeuille houden, biedt dat geen soelaas.

Lagere energiekost

Ook de huurders zullen tevreden zijn. Een volledige indexaanpassing betekent dat ze in de toekomst lagere energiekosten moeten betalen. Zo moet ook het algemene energieverbruik dalen, wat de prijs voor iedereen ten goede komt.

Dat mechanisme voor handelspanden kan ook perfect toegepast worden op de kantoormarkt en op de reguliere woningmarkt, zodat ook privéhuurders ervan kunnen genieten. 

Om gezinnen en handelaars correct en op korte termijn tegemoet te komen, dient de maatregel met terugwerkende kracht te worden toegepast sinds juni 2021, voordat de energieprijzen de hoogte in gingen.

Iedereen wint met dit voorstel. Dus, beste overheid, waarop wachten we?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud