Advertentie
Advertentie

Jobhoppen op de arbeidsmarkt

Zullen we in de toekomst meer van baan veranderen dan nu het geval is? Neemt de gemiddelde trouw van de werknemer af? Op het einde van de vorige eeuw waren heel wat managementgoeroes, trendwatchers en professoren personeelsbeleid overtuigd dat dat inderdaad het geval zou zijn. Jongeren die toen de arbeidsmarkt betraden waren namelijk helemaal anders dan hun voorgangers. Ze waren niet langer op zoek naar een contract van onbepaalde duur maar verkozen opeenvolgende projecten. Tijdelijke contracten of vormen van zelfstandig statuut zouden daarbij de norm worden. Niet alleen het contract van onbepaalde duur zou onder druk komen te staan. Ook het (impliciete) psychologische contract tussen werkgever en werknemer, waarbij de nadruk werd gelegd op werkzekerheid, was als gevolg van de grote herstructureringen in het bedrijfsleven dood.