opinie

Kinderrechten zijn ook een zaak van ondernemers

Wie investeert in het welzijn van kinderen, investeert in een stabiele, duurzame en welvarende samenleving en dus ook in een sterk ondernemingsklimaat. Daarom roepen we vandaag, op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, andere ondernemers op zich aan te sluiten bij het initiatief van de Commissie voor Children’s Rights and Business Principles. Kinderarbeid is geen ver-van-mijn-bedshow en moet de wereld uit.

'Antwerpen wil kinderarbeid voorkomen bij overheidsopdrachten’, blokletterde een krant onlangs. Opmerkelijk hoe een stad een Europese richtlijn uit 2014 over kinderarbeid en mensenhandel opneemt in de criteria voor haar overheidsopdrachten. En daarmee aandacht werft voor kinderen die werken als huissloofjes, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken. Tegelijk wil Antwerpen vermijden dat de stad producten aankoopt die in een ver buitenland illegaal door kinderen werden gemaakt. Een noodzakelijk beleid, dat ook elders opduikt. Denk aan het verhaal van de Gentse kasseien.

Als ondernemers hebben we de morele plicht en de kracht kinderen te geven waar ze recht op hebben: de kans kind te zijn en hun dromen waar te maken.

Ver van ons bed? Verre van, dus. Veel bedrijven tonen al jaren het goede voorbeeld. Trouwens, wie dacht dat kinderarbeid enkel voorkwam in ontwikkelingslanden heeft het mis. Ook in Europa worden jonge kinderen gedwongen aan het werk gezet en wordt hen het recht op onderwijs ontzegd. Onder druk van de crisis begon kinderarbeid in enkele Europese landen opnieuw aan een opmars.

Chris Van Doorslaer ©Frank Toussaint

Deze ochtend vroeg vertrokken in de hele wereld opnieuw zo’n 168 miljoen kinderen naar hun werk. Bovendien worden miljoenen kinderen op schoolleeftijd het fundamenteel recht op onderwijs ontzegd: het gaat over 57 miljoen lagereschoolkinderen en 63 miljoen voor het lager middelbaar. Artikel 32 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind moet kinderen beschermen tegen elke vorm van arbeid die een bedreiging vormt voor hun gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Maar de afstand tussen wil en feit is immens groot.

Vandaag is het Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Voor de 13de keer al. Het initiatief wordt wereldwijd gedragen door werkgevers, vakbonden, (inter)nationale non-profitorganisaties, regeringen en overheden. Het doel? De kinderarbeid op termijn uit de wereld bannen.

Kinderhanden

‘Wat is het waard dat kinderarbeid bij ons verboden is, als onze spullen uiteindelijk gemaakt worden door kinderhanden in een ander land?’, vroegen enkele Belgische politici zich onlangs nog af. En niet alleen politici. Veel bedrijven zetten zich al jaar en dag actief in voor de rechten van het kind en dus tegen kinderarbeid. Ondernemers doen meer dan enkel werk en loon verschaffen. Ze dienen een economisch doel, maar creëren tegelijk maatschappelijke meerwaarde. Denk aan de groeiende samenwerkingsverbanden tussen de bedrijfswereld en het onderwijs.

François Fornieri ©Roger Dohmen

Wie investeert in het welzijn van kinderen, investeert in een stabiele, duurzame en welvarende samenleving en dus ook in een sterk ondernemingsklimaat. Nieuw onderzoek wijst uit dat alles wat een onderneming bewust doet in het belang van de rechten van kinderen - direct of indirect - het bedrijf, zijn werking en zijn reputatie ten goede komt.

Ons land telt veel bedrijven die actief het voortouw nemen in de strijd tegen kinderarbeid en voor kinderrechten. Om enkele voorbeelden te noemen: Cartamundi (Turnhout) verbiedt dat kinderen worden ingezet in zijn productievestiging in India. Het bouwt er scholen. De ouders krijgen werk, de kinderen onderwijs. Dat versterkt de kansen voor iedereen. Behalve respect voor de kinderen op de werkplaats, versterken bedrijven ook de gemeenschap waarin ze actief zijn.

Mithra Pharmaceuticals (Luik) strijdt voor de rechten en ontwikkeling van kinderen. En zorgde er samen met de federale overheid voor dat jonge meisjes in België bijna gratis toegang krijgen tot contraceptiva. Want ongewenste zwangerschappen hypothekeren hun leven en toekomst. En indirect de maatschappij waar Mithra deel van uitmaakt.

Wereldeconomie

Het bannen van kinderarbeid is ook een goede zaak voor de wereldeconomie. De Internationale Arbeidsorganisatie berekende dat een wereld zonder kinderarbeid 20 procent extra groei zou opleveren. De financiële voordelen van een geschoolde bevolking wegen zwaarder dan de onderwijskosten en de gemiste inkomsten uit arbeid.

Elk bedrijf kan op zijn maat en binnen zijn mogelijkheden ergens een verschil maken

Kinderrechten en kinderarbeid zijn geen ver-van-ons-bedshow. Alle bedrijven komen er vroeg of laat mee in aanraking. En elk bedrijf - ongeacht zijn schaal, werkterrein of activiteit - moet aandacht hebben voor die rechten. En kan ook iets doen, heel lokaal of breed maatschappelijk. Elk bedrijf kan op zijn maat en binnen zijn mogelijkheden ergens een verschil maken. Sterker, als ondernemers hebben we de morele plicht en de kracht kinderen te geven waar ze recht op hebben: de kans kind te zijn en hun dromen waar te maken. Daarom willen we van kinderrechten ieders business maken.

Enkele collega-ondernemers deden het al voor en onderschreven onder meer de Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven voor België. Een uniek instrument dat maatschappelijke en zakelijke belangen verenigt. Hebt u al getekend? Word supporter. Ga naar www.childrenandbusiness.be.

De Commissie voor Children’s Rights and Business Principles:

Chris Van Doorslaer (CEO Cartamundi), François Fornieri (CEO Mithra Pharmaceuticals), Damien Vincent (Unicef), Steven De Smet (IKEA), Bart Buysse (VBO), Griet Dupont (Foundation De 11 Lijnen), Christiane Malcorps (Solvay), Amit Bhansali (CEO Rosy Blue), Iris Van der Veken (BVBA 32 van Ann Demeule- meester), Marianne Van Erck (EY), Kristel Verbeke (Goodwill Ambassador). Met de ondersteuning van de Dienst Mensenrechten en Democratie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud