opinie

Klimaatwetenschap is niet rechts of links

Johan Van Overtveldt (N-VA) bestempelt Scientists4Climate ten onrechte als een linkse denktank. Klimaatwetenschap is noch links noch rechts.

Door Lieven Bervoets, Ivan Janssens, Eric Struyf, Sara Vicca en Joke Van den Berge, verbonden aan het departement Biologie van Universiteit Antwerpen en medeondertekenaars brief Scientists4climate

Volgens Johan Van Overtveldt stellen de wetenschappers van Scientists4climate ‘expliciet dat de klimaatverandering deel uitmaakt van een totaalprobleem dat kapitalisme en vrije markt heet’. Wij zouden hem willen vragen waar in de brief van Scientists4Climate hij dit leest Dat staat er nergens in. Het zou bewonderingswaardig zijn als hij dan deze flagrante leugen uit zijn opiniestuk zou rechtzetten.

De weg naar een duurzamere en klimaatvriendelijke samenleving vraagt een ongeziene transformatie van onze maatschappij. Die kunnen we enkel realiseren als er met alle sectoren en over de partijgrenzen en legislaturen wordt samengewerkt. Door Scientists4Climate weg te zetten als een linkse denktank werkt Van Overtveldt deze evolutie net tegen. Scientists4climate pleit voor de uitbouw van een koolstofneutrale energiemarkt en een markt waar ‘de vervuiler betaalt’ en de innovatie wint.

Klimaatdogma's

Johan Van Overtveldt wil niet als een klimaatontkenner weggezet worden. Toch spreekt hij in de eerste paragraaf van zijn opinie van ‘bijna religieuze groene klimaatdogma’s’.  Vindt Van Overtveldt het dan onwaar dat onze overmatige consumptie, onze huidige non-visie op mobiliteit en onze algemene verslaving aan fossiele brandstoffen een probleem zijn voor het klimaat? Dat ruikt alleszins naar het stevig negeren van alle wetenschappelijke kennis omtrent de klimaatproblematiek.

Als we echt, en snel, iets willen doen aan klimaatverandering dan zal het iets langer openhouden van - al lang versleten - kerncentrales zeker niet volstaan. 

Het is duidelijk dat we enkel naar een fossielarme maatschappij kunnen evolueren als we ook ons consumptiegedrag aanpassen. Zijn lasten op vervuiling die daartoe dienen anti-kapitalistisch? Is er iets mis met het principe dat ‘de vervuiler betaalt’?

Al meer dan 20 jaar geleden werd tot de kernuitstap besloten (regeerakkoord van 1999) maar in al die jaren heeft de overheid (N-VA zit al een tiental jaar in de regering) weinig tot niks substantieel gedaan om een transitie naar hernieuwbare energie te bewerkstelligen. Ad hoc-maatregelen, zonder visie, dat wel. Ook op het vlak van energiebesparing en -efficiëntie zijn de resultaten behoorlijk mager. Denk aan de vele overheidsgebouwen die nog steeds een zeer slechte energieprestatie voorleggen, aan het ontbreken van een totaalvisie op ons ruimtebeslag, aan de besparingen in openbaar vervoer in plaats van een modern efficiënt en comfortabel openbaar vervoer uit te bouwen.

Markt

Van Overtveldt geeft ook af op de ‘tientallen verbods- en gebodsbepalingen’. Toch is het duidelijk dat we enkel naar een fossielarme maatschappij kunnen evolueren als we ook ons consumptiegedrag aanpassen. Zijn lasten op vervuiling die daartoe dienen anti-kapitalistisch? Is er iets mis met het principe dat ‘de vervuiler betaalt’? Door dit principe toe te passen krijg je een verschuiving naar een milieuvriendelijk consumptiepatroon. Zonder effect op de portemonnee van de burger die de juiste keuzes maakt. En zo wordt er ook een markt gecreëerd voor innovatieve ondernemers die wel inzetten op duurzame en klimaatvriendelijke technologieën en producten.

Dat technologische innovatie nodig is staat als een paal boven water. Zonder grootschalige implementatie van negatieve emissietechnologieën en ‘carbon capture and utilization’ kunnen we het klimaatakkoord van Parijs niet meer realiseren. Maar technologische innovatie alleen volstaat niet en helpt ons geen stap dichter bij oplossingen voor andere wereldwijde problemen zoals biodiversiteitsverlies, of bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De oplossing moet komen vanuit een holistische aanpak, en dat heeft niets met links of rechts te maken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud