opinie

Kroniek van een aangekondigde verlenging

Dat ook Elia, onze hoogspanningsnetwerkbeheerder, meehelpt in het maken van keuzes voor onze energietoekomst is positief te noemen. Alleen lijken de aangeboden opties me meer van hetzelfde en vooral een greep uit technische oplossingen van de 20ste eeuw.

Door André Jurres, CEO van het groenestroombedrijf NPG Energy

Meer hoogspanningsleidingen naar het buitenland leggen? Goed, maar stel dit niet voor als een oplossing, want het is er geen. Al onze buurlanden gaan namelijk door een gelijkaardige transitie en sluiten de komende 10 tot 15 jaar massaal hun oude vervuilende centrales. Dat we op onze zuiderburen kunnen blijven rekenen om massaal kernenergie te importeren is gewoon een stuk minder zeker. Ook zij zullen immers de weg naar nieuwe vormen van duurzame energie bewandelen en een deel van hun kerncentrales sluiten. Samenwerking met onze buren is een noodzaak, maar rekenen op een ander voor onze eigen energievoorziening is geen optie. We zullen dus zelf moeten investeren in onze eigen economie.

In welke energiemix ook, kernenergie zal in België een rol blijven spelen. Niet omdat we dit willen, maar omdat we geen echte keuzes durven te maken

Dienen we vast te houden aan de sluiting van de huidige kerncentrales? Ja. Is de oplossing dan om deze te vervangen door gascentrales? Nee. Dan toch niet om gascentrales vele duizenden uren per jaar te laten werken zodat we miljoenen tonnen extra CO2 de lucht in blazen. Vergeet ook niet dat we de voorbije tien jaar voor honderden miljarden euro aan gascentrales hebben moeten sluiten omdat ze niet rendabel zijn.

©REPORTERS

Als we het menen met onze klimaatambities is het voorstel om ook deze centrales dan maar te gaan subsidiëren gewoon een slecht idee en zelfs niet uitvoerbaar.

Rutte

Ondertussen worden in Nederland steeds meer details bekend van het regeringsbeleid dat Rutte III gaat proberen te realiseren. Eén van de opvallende zaken is de ambitie om de prijs voor een ton CO2 op termijn naar 43 euro per ton te brengen. Er rekening mee houdend dat zoiets niet uitvoerbaar is in één land, zullen wij ook in België eindelijk een echte CO2-prijs moeten introduceren. Dat sluit vanzelf gascentrales als kanshebber bij het uitwerken van mogelijke opties.

Net zoals Nederland wil proberen, zullen wij ook in België eindelijk een echte CO2-prijs moeten introduceren

Alle subsidies werken op termijn verstorend. Alleen in de opstartfase kunnen voor nieuwe technologieën subsidies een optie zijn, zoals we doen voor onder meer zon, wind en waterstof.  Men vergeet dat subsidies of capaciteitsvergoedingen nu al marktverstorend werken en dat we de al veel te lage elektriciteitsprijs op onze stroombeurzen zo nog verder zullen doen kelderen.

De enige echt goede marktwerking is een dynamische die rekening houdt met alle directe en indirecte kosten voor milieu, economie en mens. Oplossingen van de 20ste eeuw zijn geen optie, vermits de meeste gebaseerd zijn op fossiele uitstoot. Net als onze ouders die begin jaren zestig resoluut kozen voor nieuwe technologie, te weten kernenergie, moeten ook wij nu voor nieuwe oplossingen durven gaan, ook al waren er toen grote onzekerheden, net zoals nu.

Onze industrie is mee gebouwd rond de opkomst van deze kernenergie. Een volwaardige vervanger vinden vergt dus dezelfde moed als toen, en daarin speelt gas maar een rol van voorbijgaande aard 

Geen uitstoot

Gezien de enorme luchtvervuiling in België zijn alleen oplossingen mogelijk die geen uitstoot veroorzaken en moet men de vraag durven stellen: kunnen we vandaag zonder kernenergie? Het antwoord daarop is niet populair, maar zonder revolutionaire keuzes wel duidelijk: nee. België kan niet zonder kernenergie wanneer we blijven kiezen voor bestaande technische oplossingen. Dat het bouwen van nieuwe kerncentrales politiek gezien onmogelijk is mag dan wel waar zijn, maar de vraag moet wel gesteld worden.

Als men aan de ene kant het klimaat wil sparen maar aan de andere kant onze economie op dit hoge peil wil houden, is de catch-22 een feit

Dat we soms moeten durven kiezen tussen pest of cholera maakt deze vraag nog pertinenter. In welke energiemix ook, zal kernenergie in België een rol blijven spelen. Niet omdat we dit willen, maar omdat we geen echte keuzes durven te maken. Als men aan de ene kant het klimaat wil sparen maar aan de andere kant onze economie op dit hoge peil wil houden, is deze catch 22 een feit. Alleen als we naar alle geledingen van onze samenleving durven kijken is een afscheid van kernenergie mogelijk, maar dat kan niet zonder ons huidig economisch model in vraag te stellen.

Dat model van 2% absolute groei per jaar zorgt voor de vraag naar steeds meer energie, terwijl we dienen te gaan naar een economie op maat die rekening houdt met de leefbaarheid op lange termijn en die de technologische vooruitgang alle kansen blijft geven.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud