opinie

Kunst- en vliegwerk is geen oplossing voor de energiecrisis

CEO energiebedrijf NPG Energy

De energiecrisis dwingt Europa in te zetten op duurzame en onafhankelijke energievoorziening.

De prijzen aan de pomp of onze gas- en elektriciteitsfactuur houden ons allen al enkele maanden bezig. Diverse overheden schakelen nu een tandje bij, of is het eerder paniekvoetbal?

De essentie

  • De auteur: André Jurres, CEO van het groenestroombedrijf NPG Energy.
  • De stelling: de energiecrisis is veroorzaakt omdat we te lang afhankelijk waren van niet-duurzame energie.
  • Het voorstel: gebruik de energiecrisis om over te schakelen op duurzame energie die onafhankelijk wordt geproduceerd.

De ene dag lezen we geruststellende berichten dat de Lage Landen weinig te vrezen hebben als de Russische president de gaskraan dichtdraait, de dag erop waarschuwen regeringen voor een mogelijk energietekort komende winter. Wat is het nu?

Door het dichtdraaien van de gaskraan is de klimaatcrisis ineens verdwenen, mogen kolencentrales weer op volle kracht draaien, moeten kerncentrales een minuut voor hun definitieve sluiting toch maar wat langer openblijven, bouwen we in onze havens massaal lng-terminals, die daar nog decennialang fossiele brandstof gaan binnenbrengen.

Wellicht komt de rede terug als het stof is gaan liggen. Maar de gaskraan kan beter vandaag dan morgen definitief dichtgedraaid worden als die oplossingen de beste zijn die men kan verzinnen.

Dat Vladimir Poetin in het strafhokje wordt gezet, is heel begrijpelijk gezien zijn ondoordachte inval in een naburig land. Uiteindelijk drukt het gebeuren ons op het feit dat Europa heel afhankelijk is van minder frisse regimes, die van ons honderden miljarden euro’s per jaar krijgen om hun koninkrijkjes in stand te houden.

Gebrek aan visie

De problemen vloeien ook voort uit een gebrek aan visie om Europa onafhankelijk te maken van dit soort externe gebeurtenissen. We hadden beter moeten weten. Of is iedereen de invasie in Irak van 2003 vergeten, die onze energieprijs van de ene dag op de andere verdubbelde? Het heilige geloof in vrijemarktwerking was gewoon een excuus om de moeilijke beslissing voor ons uit te duwen.

Elke historicus weet nochtans dat energie macht is en het gebrek eraan dus het tegenovergestelde. De snelheid waarmee Europa nu weer het zieke broertje wordt, vloeit ook voort uit de samenstelling van alle lidstaten, waarvan sommige al jaren aan het financiële infuus van goedkoop geld hangen. 

Het heilige geloof in vrijemarktwerking was gewoon een excuus om de hete aardappel voor ons uit te duwen.

Wat moet er dan wel gebeuren? Eerst moeten we beseffen dat het kalf al verdronken is en we dat moeten uitzweten. Tegelijk moet een visie ontwikkeld worden die Europa energieonafhankelijk maakt. Frankrijk heeft decennialang de weg getoond door voldoende eigen elektriciteitsproductie op te bouwen waardoor het tientallen jaren ook de grootste exporteur van elektriciteit werd. Dit is geen pleidooi voor kernenergie, wel een voor voldoende investeringen in basisinfrastructuur en dus om het infuus van de olie-exporterende landen en bij uitbreiding ook van China uit te trekken.

De verhuizing in de voorbije dertig jaar van veel van onze productie naar lageloonlanden zoals China doet ons sinds de coronapandemie beseffen dat we veel te afhankelijk zijn geworden van transportstromen uit verre landen. Die maken ons net zo afhankelijk van Chinees speelgoed of Taiwanese computerchips als van Russisch gas. Allemaal zijn ze onwenselijk.

Europa heeft niet veel keuzes om energieonafhankelijk te worden. Het is dan ook logisch dat kernenergie weer op de agenda staat.

Europa heeft niet veel keuzes om energieonafhankelijk te worden. Het is dan ook logisch dat kernenergie weer op de agenda staat. Natuurlijk is het kiezen tussen pest en cholera. Kiezen tussen steenkool, aardgas, aardolie aan de ene kant of kernenergie aan de ander andere kant is geen leuke keuze, wel een noodzakelijke.

Dat we ook zwaar moeten inzetten op duurzame energie is allang geweten. Ook dat beleid moet worden ondersteund door meer te investeren in de onderliggende basisnetwerkinfrastructuur, die de vele miljoenen decentrale productie goed kan verwerken.

Corona en de oorlog die Rusland heeft ontketend, zijn eigenlijk van één kant bekeken een zegen, want uitstelgedrag is geen optie meer. Aardgas moet heel duur zijn, net zoals aardolie. Niet omdat we dat graag hebben, maar omdat dat de enige weg naar vernieuwing is. De dikketruiendag wordt eerder een dikketruienwinter. Maar onze ouders en grootouders waren niet anders gewend. 

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud