opinie

Laat kinderen vaccineren

Administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid

Bij vaccinatie wegen we de voordelen af tegenover de nadelen. Als we die balans maken voor kinderen, kunnen we alleen aanbevelen hen te laten vaccineren tegen Covid-19.

Ondernemer Peter Hinssen stelt dat onduidelijk is op welke wetenschappelijke basis het verantwoord is de gezonde jonge populatie massaal een prik aan te raden. Volgens Hinssen is de overheidscommunicatie selectief, manipulatief en in strijd met recente wetenschappelijke inzichten.

In een groep gevaccineerde kinderen zijn er minder besmettingen dan in een ongevaccineerde groep.

Nogal wat ouders twijfelen of ze hun kinderen tussen 5 en 11 jaar laten vaccineren tegen Covid-19. Het Agentschap Zorg en Gezondheid probeert ouders te helpen bij die keuze door hen informatie aan te bieden. Die wordt gecontroleerd en up-to-date gehouden door vaccinatie-experten van in en buiten het agentschap. Ze doorploegen de vele studies die bijna dagelijks verschijnen en ons nieuwe inzichten geven.

Die gaan over de impact van het SARS-CoV-2-virus, zoals die van de omikronvariant op de gezondheid van kinderen, over de bescherming die de vaccins bieden tegen het virus en de resultaten van kindervaccinatie. De informatie op onze website passen we minstens wekelijks aan. In gedrukte materialen zoals de uitnodigingsbrieven gaat het trager om informatie aan te passen, maar ook daar doen we dat zo snel mogelijk. 

De essentie

  • De auteur
  • Dirk Dewolf is administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • De kwestie
  • Nogal wat ouders twijfelen of ze hun kinderen tussen 5 en 11 jaar laten vaccineren tegen Covid-19.
  • Het voorstel
  • Bij vaccinatie weeg je de voordelen af tegenover de nadelen. Als we die balans maken voor kinderen, kunnen we alleen aanbevelen hen te laten vaccineren.

We zijn voorstander van vaccinatie voor kinderen. Als administratie die verantwoordelijkheid draagt voor de volksgezondheid in Vlaanderen is het onze plicht aan te bevelen wat volgens de beschikbare informatie het beste is voor de gezondheid van het kind en voor alle mensen in Vlaanderen. Ook de Hoge Gezondheidsraad stelt in zijn advies dat we de te verwachten voordelen van vaccinatie moeten meegeven. Al drukt de raad zijn advies voorzichtig uit - ‘should be offered’ aan gezonde kinderen - en wordt het vaccin aanbevolen voor kinderen met aandoeningen, die een hoger risico lopen op verwikkelingen na infectie.  

Onbekend

Bij vaccinatie worden de voordelen - bescherming tegen ziekte en ziekteverspreiding - afgewogen tegenover de nadelen - mogelijke bijwerkingen. Er zijn nog onbekende factoren bij het maken van die balans voor kinderen. Het is onbekend in welke mate en hoelang de vaccins de overdracht van ziekte van kinderen naar volwassen verminderen.

Maar over het virus zijn nog veel zwaarwichtiger zaken en potentiële risico's onbekend. Leidt omikron tot meer ziekte bij kinderen dan de eerdere varianten? Wat zijn de langetermijngevolgen van ziekte door Covid-19, ook bij kinderen? Onderzoek wijst op een verband tussen een Covid-19-besmetting en de ontwikkeling van een zeldzaam voorkomend multisystem inflammatory syndroom bij kinderen.

Op basis van gedegen onderzoek en de opvolging van miljoenen gevaccineerde kinderen blijkt dat dat de vaccins voor kinderen veilig zijn.

Met wat we weten over Covid-19-vaccinatie kunnen we duidelijk zijn: ook met een vaccin dat niet aangepast is aan een nieuwe variant zullen er in een gevaccineerde groep kinderen minder besmettingen zijn dan in een ongevaccineerde groep. Dat heeft gevolgen voor de leefwereld van die kinderen, die minder lamgelegd wordt als er minder besmettingen zijn. Gevaccineerd een besmettingsgolf aanvatten is beter dan ongevaccineerd. De vaccins zijn relatief nieuw, maar nevenwerkingen die niet kort na de vaccinatie optreden zijn onwaarschijnlijk. Op basis van gedegen onderzoek en de opvolging van miljoenen gevaccineerde kinderen blijkt dat dat de vaccins voor kinderen veilig zijn.

Met de huidige kennis kan ik de vaccinatie voor kinderen alleen aanbevelen. Ook mijn Amerikaanse collega Dr. Rochelle Walensky, de directeur van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, beveelt onomwonden de kindervaccinatie aan. Zij geeft ouders met twijfels de raad de vaccinatie te bespreken met hun arts of apotheker.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud