opinie

Laat ook bewoners woon-zorgcentra niet in de kou staan

Gedelegeerd bestuurder Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO)

De 165.000 65-plussers die in een woon-zorgcentrum of een assistentiewoning verblijven, dreigen twee keer de pineut te worden van een ‘slimme btw-verlaging’ voor energie.

Na regen komt niet altijd zonneschijn. Dit blijkt in ieder geval toch uit de weersvoorspellingen voor de komende dagen. We mogen ons verwachten aan behoorlijk guur en koud weer. Dat het koud is in januari is natuurlijk geen groot nieuws en toch baart die vanzelfsprekendheid steeds meer mensen grote zorgen. Waarom? Omdat vooral de spectaculair toegenomen energieprijzen het aangenaam verwarmen van de eigen woning aanzienlijk duurder of voor sommigen onder ons soms zelfs onbetaalbaar maken.

Verluchten gebeurt in woon-zorgcentra nog vaak door het opengooien van deuren en ramen. Zonder twijfel effectief, maar nefast als je de energiekosten onder controle wil houden.

Advertentie

Voor de woon-zorgcentra geldt hetzelfde. Covid-19 dwingt hen hun gebouwen permanent goed te verluchten. Die preventieve maatregel moet de verspreiding van het virus tegengaan. Verluchten gebeurt nog vaak door het opengooien van deuren en ramen. Zonder twijfel effectief, maar nefast als je de energiekosten onder controle wil houden.

Het publieke en politieke debat over de energiefactuur woedt intussen al enkele maanden en wordt gekenmerkt door een stroom aan analyses, scherpe tweets en ideeën zoals de ‘slimme btw-verlaging' die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) samen met de rode en groene excellenties als oplossing voorstelt. Intussen is het nog steeds wachten op concrete acties uit de Wetstraat.

De essentie
  • De auteur
  • Johan Staes is gedelegeerd bestuurder - CEO van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO).
  • De kwestie
  • De ‘slimme btw-verlaging' die op tafel ligt, houdt onvoldoende rekening met de specifieke situatie van de 165.000 65-plussers in woon-zorgcentra of assistentiewoningen.
  • Het voorstel
  • Trek de btw-verlaging ook door naar residentiële voorzieningen zoals woon-zorgcentra en assistentiewoningen waar mensen permanent wonen. Of laat de bewoners genieten van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas.

Maar wat met de bewoners van woon-zorgcentra en assistentiewoningen? Tot op vandaag kan ik helaas enkel vaststellen dat de ‘slimme btw-verlaging' die op tafel ligt onvoldoende rekening houdt met de specifieke situatie van de zowat 165.000 65-plussers die in een woon-zorgcentrum of een assistentiewoning verblijven.

Extra kosten

De btw-verlaging op energie telt enkel voor particulieren en niet voor bedrijven. Voor bewoners in een woon-zorgcentrum komen de extra kosten van de stijgende energiefactuur terecht bij de beheerder van het woon-zorgcentrum waar ze verblijven. Dit betekent concreet dat die burgers niet kunnen genieten van de btw-verlaging. Nadat ze ook al hun eventuele rechten op het sociale tarief voor gas en elektriciteit zijn verloren na hun verhuizing naar het woon-zorgcentrum, dreigen ze nu twee keer de pineut te worden.

Als de woon-zorgcentra niet kunnen rekenen op ondersteunende maatregelen van de overheden, zullen de beheerders vroeg of laat genoodzaakt zijn de extra energiekosten door te rekenen aan hun bewoners. Een stijging van de dagprijs onder impuls van de aanzwellende energiefactuur zal voor veel bewoners een zware financiële dobber zijn. Voor sommigen ongetwijfeld te zwaar om alleen te dragen.

Ik erken dat de stijgende energiekosten een uitermate complexe uitdaging vormen die niet met een eenvoudige vingerknip kan opgelost worden. Ik twijfel ook niet aan de welwillendheid van de betrokken beleidsverantwoordelijken in de federale en de Vlaamse regering om de hierboven omschreven scenario’s maximaal te vermijden. Daarom richt ik me ook tot hen.

Bewoners van woon-zorgcentra hebben net als iedereen recht op ondersteunende maatregelen tegen de stijgende energiekosten.

Een woon-zorgcentrum is een thuisvervangende omgeving. De bewoners worden niet ‘opgenomen’ in een zorgvoorziening, ze zijn er thuis. De aanwezige medewerkers doen er alles aan om hen een aangenaam en warm thuis te schenken. Bewoners van woon-zorgcentra hebben dan ook, net als iedereen, recht op ondersteunende maatregelen tegen de stijgende energiekosten. Ik vraag met andere woorden een energiebeleid dat niemand in de kou laat staan.

Vandaag ligt de ‘slimme btw-verlaging' op de regeringstafel. Het is ongetwijfeld een interessante piste, maar onvoldoende als ze garant moet staan voor een warm en inclusief beleid.

Dagprijs

Ik zie twee mogelijke oplossingen. Trek de permanente verlaging van de btw op de energiekosten ook open naar residentiële voorzieningen zoals woon-zorgcentra en assistentiewoningen waar mensen permanent wonen. Zo worden eventuele sterke stijgingen van de dagprijs wegens de toegenomen energiekosten voor deze 65-plussers in 2022 op zijn minst gedeeltelijk vermeden.

Een tweede oplossing is de rechten van bewoners van woon-zorgcentra en assistentiewoningen niet te vergeten. Een groot deel van hen maakt aanspraak op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas, maar ze kunnen hun rechten niet uitoefenen omdat ze zijn verhuisd naar een residentiële zorgvoorziening.  

Ik reken op de beleidsverantwoordelijken om de nodige spitsvondigheid aan de dag te leggen. Laat de bewoners alstublieft niet de pineut worden van deze ‘slimme btw-verlaging'.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.