opinie

Langdurig zieken weer aan het werk krijgen is geen lineair proces

National advisor employability Randstad Risesmart

Langdurig zieken vinden ook met begeleiding maar moeilijk terug de weg naar de werkvloer. Deze groep is gebaat bij een geloof in eigen kunnen, een realistische heroriëntering en desnoods een job op maat.

Het Vlaamse plan om in 2023 10.000 langdurig zieken naar werk te begeleiden, werd verre van gehaald, berichtte De Tijd deze week. Ook dit jaar, waarin de ambitie op 12.000 re-integratietrajecten ligt, zitten we allesbehalve op schema.

Van oktober 2020 tot september 2023 hebben wij, in opdracht van de VDAB en het RIZIV, 315 langdurig zieken opnieuw naar werk begeleid. 41 procent van die trajecten liep succesvol af, 15 procentpunten meer dan de controlegroep die niet begeleid werd. Op basis daarvan distilleerden we enkele basisvoorwaarden voor een succesvolle re-integratie.

Advertentie
  • De auteur
    Greetje Allaert is national advisor employability bij Randstad Risesmart.
  • De kwestie
    Langdurig zieken vinden ook met begeleiding maar moeilijk terug de weg naar de werkvloer.
  • De conclusie
    Deze groep is gebaat bij een geloof in eigen kunnen, een realistische heroriëntering en desnoods een job op maat. Bovendien vraagt een dergelijk traject tijd en is terugval altijd mogelijk.
Advertentie

De eerste voorwaarde is een vernieuwd geloof in eigen kunnen. Om recht te hebben op een ziektevergoeding moeten langdurig zieken allerlei instanties aantonen wat ze níét meer kunnen. Door die voortdurende negatieve focus beginnen veel deelnemers met een gedeukt zelfvertrouwen aan een re-integratietraject. We moeten af van dat defectdenken. Wie zelfvertrouwen heeft, komt sneller in actie en overtuigt werkgevers beter van zijn meerwaarde.

Opnieuw aan de slag gaan begint ook bij een realistische (her)oriëntering. Als een job bij je interesses en talenten past, is de kans veel groter dat je aan de slag blijft. Tegelijk moeten we ook open en eerlijk kijken naar de functies die niet met de vaardigheden en ambities matchen. Een oriënteringsproces helpt om de jobmogelijkheden in kaart te brengen en een korte periode te proeven van een functie. Dat kan via praktijktoetsen, vrijwilligerswerk of als uitzendkracht.

Voor wie zich in een kwetsbare positie bevindt, is het vaak onmogelijk te voldoen aan de lijst eisen die bij bestaande functies horen. Werkgevers laten de functieprofielen in dat geval beter los, door een job op maat samen te stellen. Ook voor de bedrijven is een goede match een win. Indien nodig kunnen ze de werkplek en werkorganisatie fysiek en logistiek aanpassen.

Een re-integratietraject van langere termijn heeft meer kans op slagen. Re-integratie is geen lineair proces. Soms moet je een stap achteruit zetten om er nadien twee vooruit te doen. Belangrijk is dat iemand zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt gradueel kan opbouwen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of uitzendarbeid. En dat terugval aanvaard wordt.

Vandaag gebeurt het eerste contact met een terug-naar-werkcoördinator pas vier maanden nadat iemand is uitgevallen. Goede werkgevers, die snel willen anticiperen op de terugkeer van hun personeel, wachten beter niet zo lang. Ook arbeidsartsen zijn vaak te weinig vertrouwd met de diverse re-integratiemogelijkheden, of zijn onvoldoende op de hoogte van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Er is dus nood aan een communicatiekanaal tussen de werkgever, het ziekenfonds en de arbeidsarts.

Het is hoog tijd dat werkgevers ook een zitje aan tafel krijgen in het formele re-integratietraject. Informele re-integratie, waar de terug-naar-werkcoördinator als spin in het web samenwerkt met de werkgever als eerste en belangrijkste actor, creëert een enorm speelveld met kansen bij het activeren van deze grote poule van potentieel. Zo versterken we niet alleen de langdurig afwezigen, maar ook onze welvaart als geheel. De arbeidsmarkt zal de komende jaren nog heel erg krap blijven. We kunnen elk talent gebruiken.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.