opinie

Ligt sleutel Arco-oplossing in de fiscaliteit?

Advocaat en professor fiscaal recht

Arco zal en moet worden geregeld. De fiscaliteit kan een oplossing bieden. Ook die oplossing zal geen schoonheidsprijs verdienen, omdat ze ook steunt op de solidariteit van alle belastingbetalers. Maar dat geldt ook voor een eventueel plan B.

De Europese Commissie zal geen voorziening indienen tegen de beslissing van het Gerecht van de Europese Unie. Dat oordeelde eind 2018 dat het Europees Hof van Justitie een stap te ver was gegaan. Het Hof oordeelde eind 2016 niet alleen dat het oorspronkelijke plan A van de federale regering om de staatsgarantie voor spaarders uit te breiden tot Arco neerkwam op staatssteun, maar het blokkeerde ook elke toekomstige oplossing via een plan B.

©Emy Elleboog

Nu de Europese Commissie heeft beslist geen voorziening tegen die beslissing in te dienen, is de beslissing definitief. Dat betekent dat de uitbreiding van de staatsgarantie voor spaarders definitief van de baan is, maar dat er tezelfdertijd wel nog een mogelijkheid bestaat voor een plan B.

Hoewel dat duidelijk een opsteker is voor de regering en voor de Arco-coöperanten, moeten we toch opletten voor al te grote euforie. Het feit dat een nieuwe piste tot de mogelijkheden behoort, impliceert geenszins dat de regering een vrijgeleide krijgt om om het even welke oplossing op tafel te leggen. Integendeel, elke nieuwe piste zal opnieuw de staatssteuntoets van Europa moeten doorstaan.

Het voorgestelde plan B is nog altijd geen sinecure. Dat houdt in dat coöperanten 40 procent van hun inleg zouden terugkrijgen doordat Belfius Bank, beweging.net (het vroegere ACW) en de Belgische staat 600 miljoen euro uitbetalen die ze uit de vereffening van Arco ontvangen hebben. Europa zou het opnieuw als staatssteun kunnen bestempelen.

Deur op een kier

Nu Europa de deur op een kier heeft gezet voor een oplossing voor Arco, is het een optie de piste van de fiscaliteit als oplossing voor de coöperanten opnieuw te overwegen. De personenbelasting voorziet nu al dat aandeelhouders van vennootschappen met een sociaal oogmerk kunnen rekenen op een jaarlijkse fiscale vrijstelling van 190 euro op hun dividenden. Dat betekent dat de wetgeving vandaag al een bijzonder statuut toekent aan de aandeelhouder van bepaalde erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk.

Een belastingvermindering voor minwaarden kan in de tijd worden gespreid, en brengt allicht minder risico’s met zich mee op het vlak van staatssteun.

De regering kan beslissen om dat bijzonder statuut uit te breiden en aan de aandeelhouder toe te laten om zijn minwaarden op aandelen van (coöperatieve) vennootschappen met sociaal oogmerk fiscaal recupereerbaar te maken via een belastingvermindering in de personenbelasting. Als inderdaad blijkt dat de Arco-spaarder niet of niet volledig kan worden vergoed, dan kan een dergelijke belastingvermindering voor minwaarden een oplossing zijn.

Uiteraard moet die regeling voor alle erkende (coöperatieve) vennootschappen met een sociaal oogmerk gelden. Het lijkt eveneens logisch dat ook de meerwaarden op de aandelen dan belastbaar moeten zijn. Voor Arco-spaarders die geen personenbelasting verschuldigd zijn, omdat hun inkomen erg laag is, kan de belastingvermindering worden gekoppeld aan een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Ook een fiscale oplossing voor Arco zal geen schoonheidsprijs winnen. Het is ook een oplossing die steunt op de solidariteit van alle belastingbetalers. Dat zou de vergoeding via de depositogarantieregeling echter ook zijn geweest, en dat zal een eventueel plan B met de uitkering van 600 miljoen ook zijn.

Geen weg terug

Politiek is er op dat vlak geen weg terug. De Arco-coöperanten kregen politieke beloftes en voor bepaalde partijen zou het zelfmoord zijn op die beloftes terug te komen. Dus er moet en zal een regeling voor Arco komen.

De enige klip die juridisch moet worden omzeild, is de klip van de discriminatie

Een fiscale regeling heeft voordelen. Werken met een belastingvermindering voor geleden minwaarden kan in de tijd worden gespreid, en brengt allicht minder rechtstreekse risico’s met zich mee wat betreft de vraag of het al dan niet om staatssteun gaat.

De enige klip die juridisch moet worden omzeild, is de klip van de discriminatie. Maar gelet op het feit dat erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk al een bijzonder fiscaal statuut hebben, zou ook dat in principe geen beletsel mogen zijn.

Zoals met zoveel maatschappelijke problemen, van mobiliteit tot klimaat, biedt de fiscaliteit altijd en overal een oplossing. Waarom zou dat voor Arco dan niet kunnen?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud