Lokale besturen kunnen beter

-- (tijd) - De campagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen nadert haar einde. Opvallend daarbij vinden we de dagelijkse wirwar aan vergelijkende statistieken. Daarbij zijn uiteraard methodologische kanttekeningen te maken. In een enkel geval moet de rechter er zich zelfs over uitspreken. Al bij al vinden we die cijfermatige onderbouwing positief. De kiezer heeft nood aan informatie om zijn stemgedrag te bepalen. Onderlinge benchmarking helpt daarbij. Ook de lokale besturen hebben er baat bij. Door zich te vergelijken met andere gemeenten en provincies wordt het verbeterpotentieel duidelijk. Ook ervaringen uit de ondernemingssfeer kunnen nuttig aangewend worden.