Loonhandicap zit vooral in het hoofd

n De regering voert op 15 juni een groot debat over competitiviteit (De Tijd, 16 mei). Terwijl de sociale partners met een groeiende loonkloof met de buurlanden geconfronteerd worden, blijft de inertie troef. Het laatste grote overleg einde vorig jaar was een doekje voor het bloeden. Het wordt tijd dat dit land met een 'reality check' wordt geconfronteerd.