opinie

Maak de herfinanciering van hypotheken goedkoper

Op het moment dat de minister van Justitie aanstalten maakt om het beroep van notaris te hervormen, namen we bij Test Aankoop de kosten voor de herfinanciering van een hypothecair krediet onder de loep. Bij ons en in het buitenland. De conclusie is pijnlijk: de Belg betaalt het meest als hij de lening voor zijn huis wil verplaatsen naar een andere bank.

Beste volksvertegenwoordiger,

We vergeleken de aktekosten (registratierechten, administratieve lasten, honoraria van de notaris, tarieven voor de hypotheekvestiging en de btw) in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Besluit: de Belgische consument die zijn dure hypotheeklening door een goedkopere wil vervangen bij een andere kredietgever, is het slechtst af. Hij betaalt voor de aktekosten van de lening gemiddeld zo’n 13 keer meer dan in sommige andere landen. Dat is absurd.

Als consumentenorganisatie zijn we formeel: de aktekosten voor een herfinancieringslening moeten worden verlaagd tot het gemiddelde niveau van de andere landen zodat kredietgevers de kredietnemers minder makkelijk kunnen gijzelen. Ja, de intresten voor de lening van een huis zijn al een hele poos erg laag maar dat beweegt nog te weinig mensen om hun afbetalingsregeling te laten herzien simpelweg omdat de aktekosten daarvoor zo hoog zijn.

Wij maakten de berekening voor iemand die vorig jaar 200.000 euro leende tegen 1,90 procent, op 20 jaar. Eind juni 2018 kon hij elders al lenen tegen 1,60 procent met een looptijd van 19 jaar. In de praktijk had de consument in kwestie daar niets aan door alle kosten die erbij komen kijken. Gevolg: de klant zit vastgeketend aan zijn oude bank en de concurrentie tussen de financiële instellingen kan niet spelen.

©Mediafin

Als de aktekosten zouden dalen tot het gemiddelde van de andere landen waarmee we vergeleken (zo’n 500 euro), zou een herfinanciering wel interessant zijn en zou onze consument zo’n 3.700 euro besparen. Een voordeel dat de Belgische spelregels hem ontnemen.

Als verbruikersorganisatie formuleren we de volgende vijf eisen.

1. Hou alle ‘aktekosten’ tegen het licht en bekijk welke aanzienlijk kunnen worden verlaagd of geschrapt.

2. Plafonneer de notariskosten. Met een lager tarief kan meer concurrentie ontstaan. In Nederland is er meer vrijheid voor het ereloon van een notaris en bestaan er websites die je de goedkoopste notaris helpen te vinden.

3. Kijk naar goedkopere alternatieven voor de hypothecaire inschrijving. In Frankrijk kan je lenen met een waarborg via een privémaatschappij. De ‘prêt cautionné’ is vaak tot 80 procent goedkoper. Je betaalt een maatschappij een bepaalde som - in het voorbeeld van de grafiek: 2.010 euro - die de lening van je overneemt als je ze niet meer kan afbetalen. Op dat moment wordt geput uit de pot die is gevormd met de bijdragen van alle kredietnemers. Zo krijgt de kredietgever waar hij recht op heeft, maar kan de vennootschap zich tegen de consument keren om de uitgekeerde som terug te krijgen. Als je de lening wel correct afbetaalt, krijg je aan het einde normaal een groot deel terug van wat je had gestort.

4. Maak de hypotheek overdraagbaar. Daardoor kan de hypothecaire inschrijving ten voordele van een bepaalde kredietgever met een minimum aan kosten gewoon worden overgeheveld naar een andere kredietgever. In Duitsland bestaat dit al. Het kost ongeveer 500 euro.

5. Beperk aktekosten in geval van een herfinanciering fors zoals in Italië (35 euro) of schaf ze af zoals in het Verenigd Koninkrijk.

Vandaag wordt de concurrentie gefnuikt, ontbreekt een correcte prijszetting en blijft de kredietnemer een gevangene van zijn financiële instelling. Met deze brief willen we het parlementaire debat opstarten en maatregelen nemen om komaf te maken met deze situatie. Test Aankoop wil er mee voor zorgen dat de Belgische consument goedkoper, sneller en transparant kan beslissen over een herfinanciering van zijn hypotheek.

Lees verder

Gesponsorde inhoud