Advertentie
Advertentie
Advertentie
opinie

Maak de relanceplannen meer crisisproof

De oorlog in Oekraïne dwingt ons land zich voor te bereiden op toekomstige schokken. Er moet duchtig worden gesleuteld aan de federale en gewestelijke herstelplannen.