opinie

Maak studentenjobs uitdagender

De regels over studentenjobs hinderen onze arbeidsmarkt. Bedrijven mogen een jobstudent niet in vaste dienst nemen in dezelfde functie. Daardoor lopen ze jong talent mis en krijgen studenten minder uitdagend werk, wat hen minder relevante ervaring oplevert.

Wie in juni afstudeert, staat voor een cruciale vraag: ‘Waar wil ik graag werken?’ De pas afgestudeerden krijgen tot en met september om daar het antwoord op te vinden. Vanaf dan mogen ze niet meer als jobstudent werken tegen verlaagde sociale bijdragen. Wie herexamens heeft en in september afstudeert, krijgt die drie maanden bedenktijd zelfs niet. Veel tijd om uit te zoeken in wat voor werk je je thuis voelt, zit er dus niet in.

©rv doc

Daarom beginnen pas afgestudeerden als gekken te solliciteren. Al te vaak nemen ze de eerste de beste job aan. Gewoon omdat die hen een kans geeft. Ze weten dat bedrijven op zoek zijn naar wat zij nog te vaak missen: relevante ervaring. Ze springen daardoor van de ene naar de andere job, op zoek naar die relevante ervaring en werk dat hen echt ligt. Efficiënt is dat niet. Bedrijven steken ontzettend veel werk in het opleiden van mensen, die binnen de kortste keren vertrekken omdat het bedrijf of werk niet strookt met wat zij voor ogen hadden.

Relevant werk

Studentenjobs zijn de gelegenheid bij uitstek om jongeren in contact te brengen met interessante bedrijven. De nieuwe regels over studentenarbeid, die twee jaar van kracht zijn, maken het jongeren gemakkelijker om jobs bij meerdere bedrijven uit te testen. Een win-win, want bedrijven en jongeren ontdekken talenten tegen een voordelig tarief en er is een snellere match op de arbeidsmarkt. Daarom is het cruciaal ondernemingen te stimuleren om jobstudenten relevant werk aan te bieden.

Veel pas afgestudeerden springen van de ene naar de andere job, op zoek naar relevante ervaring en werk dat hen ligt. Efficiënt is dat niet.

Maar er is een groot obstakel. Bedrijven kunnen dat alleen als we hen toelaten hun jobstudenten nadien meteen in dienst te nemen. Vandaag mag een bedrijf een jobstudent alleen in vaste dienst nemen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als er een duidelijk verschil is tussen de functie als jobstudent en die als vaste werknemer. Stel dat je een goede pen hebt en bij een reclamebureau studentenwerk wilt doen. Dan kan je als jobstudent dat bureau het best helpen in de functie van copywriter - en dus relevant werk doen. Maar als je meteen daarna bij datzelfde reclamebureau in vaste dienst als copywriter aan de slag wil, mag dat - volgens de regels van RSZ - eigenlijk niet. Wil je toch graag copywriter worden, dan moet je naar een concurrerend bureau.

Je kan bij wijze van spreken dus alleen als koffiezetter of archiefbeheerder werken als je nadien als copywriter bij dat eerste bureau aan de slag wil. Uitzonderingen op die regel zijn ‘tijd’ tussen beide jobs of ‘een echte noodzaak’ voor de werkgever. Voor beide termen hanteert de RSZ echter geen duidelijke definities.

Proefperiode

De toenmalige ministers voor Werk en Sociale Zaken riepen die regelgeving in het leven om te vermijden dat werkgevers studentenjobs zouden gebruiken als ‘goedkope proefperiode’. Bedrijven betalen minder werkgeversbijdragen op jobstudenten dan op vaste medewerkers. Dat bedrijven ook studenten als stagiair kunnen aannemen zonder daar een cent voor te betalen, leken de ministers echter te vergeten. En daar knelt het schoentje. Want wie als onbetaalde stagiair werkt, mag wel zijn of haar functie bij hetzelfde bedrijf meteen voortzetten in de vorm van een vaste job. Relevant werk wordt dus enkel gestimuleerd als een student er niet voor betaald wordt.

Bedrijven die jongeren relevant werk als studentenjob aanbieden, moeten dan ook de kans krijgen om de ontwikkelde talenten in huis te houden.

De regeling van de RSZ voldoet niet aan de noden van onze arbeidsmarkt. Schaf ze af. We moeten jongeren stimuleren om tijdens hun studies relevante werkervaring op te doen, zodat bedrijven hen sneller efficiënt kunnen inzetten. Bovendien moeten jongeren zoveel mogelijk kansen krijgen om uit te zoeken waar hun passies en interesses liggen.

Dat kan perfect via een studentenjob, waarbij we hen ook financieel belonen voor hun prestaties. Bedrijven die jongeren relevant werk als studentenjob aanbieden, moeten dan ook de kans krijgen om de ontwikkelde talenten in huis te houden. Dat ze daar een belastingvoordeel voor krijgen, is een kleine prijs. Hopelijk delen de toekomstige federale ministers van Werk en Sociale Zaken die inzichten.

Lees verder

Tijd Connect