start-ups opinie

Mannen ontzeggen vrouwen groeikapitaal

Onderneemster, gastdocent en medeoprichtster Female Founders Academy UCLL

Onlangs gingen MiniMarieTea en Small Teaser, twee door vrouwen opgestarte bedrijven, overkop door een gebrek aan groeikapitaal. De genderkloof in de financiering van start- en scale-ups is gigantisch. De excuses van mannelijke investeerders klinken stilaan hol.

In enkele maanden tijd legden twee door vrouwen opgerichte beloftevolle start-ups de boeken neer. Hoewel hun aanbod mijlenver uiteen lag, hadden beiden veel gemeen. Aan ideeën, creativiteit en passie ontbrak het beide oprichtsters niet. Ook schuwden ze de schijnwerpers niet. Integendeel, ze werkten zich regelmatig als female founder in de kijker, zelfs nadat het faillissement de enige uitweg bleek na jaren van bloed, zweet en tranen om een merk en een leefbare business uit de grond te stampen.

©rv

Beiden zaten ingebed in de uit haar voegen gebarsten start-upcommunity, die graag met hen uitpakte. MiniMarieTea, het geesteskind van Isabelle Moussiaux, - een familiethee die kinderen en ouders een gezond alternatief bood voor suikerrijke frisdranken - werd in 2017 door Food Service Alliance uitgeroepen tot de beloftevolste start-up. In november 2018 trok Moussiaux nog met de koning en de koningin op handelsmissie naar Canada. Small Teaser, een publishing platform voor community’s en het geesteskind van Ruth Janssens, werd in 2017 door startups.be gekroond tot start-up van het jaar.

Beide zagen het groot. Met namen als BioPlanet, Aveve en Delhaize waren de klanten van MiniMarieTea niet de minste. Tot in Japan werden de producten verkocht. Small Teaser was van meet af aan bedoeld als een born global. De twee waren innovatief, gedurfd en voorlopers in onze contreien.

De genderkloof in de financiering van start-ups en scale-ups is hallucinant.

Toch liep het fout. De rode draad is het gebrek aan groeikapitaal. Waar MiniMarieTea te snel te veel klanten had en zich verslikte in de prefinanciering van zijn verkoop, vond Small Teaser niet snel genoeg vaste grond in België en vooral daarbuiten. Na de eerste, naar Belgische normen, stevige investeringsronde vond Ruth Janssens geen gehoor bij investeerders voor een vervolgfinanciering van 1 miljoen euro. Het gebrek aan cash om de lopende verplichtingen na te komen nekte hen allebei. Beiden mikken op een doorstart onder een nieuwe eigenaar.

Hallucinant

De genderkloof in de financiering van start- en scale-ups is hallucinant. In 2018 ging in de VS een luttele 2,2 procent van het geïnvesteerde risicokapitaal naar bedrijven opgericht door enkel vrouwen, een achteruitgang tegenover 2017. Liefst driekwart ging naar bedrijven met enkel mannelijke oprichters. Tussen de bedragen die werden opgehaald door beide groepen - 12,8 miljard dollar versus 208 miljoen - gaapt een absurd diepe kloof.

In het Verenigd Koninkrijk krijgen vrouwelijke oprichters van elk geïnvesteerd pond minder dan één pence. 89 pence gaat naar mannelijke oprichters. In Europa gaat 93 procent van alle durfkapitaal naar bedrijven zonder vrouwelijke oprichter.

‘Mannelijke’ fondsen investeren vooral in wat ze (her)kennen. Dat zijn bedrijven, producten of diensten van mannen.

Aan de investeerderskant is wereldwijd amper 8 procent van de partners in durfkapitaalfondsen vrouw. ‘Mannelijke’ fondsen investeren vooral in wat ze (her)kennen. Dat zijn bedrijven, producten of diensten van mannen.

De redenen waarom vrouwelijke ondernemers massa’s minder geld krijgen houden geen steek: minder ambitie om snel te groeien, te veel lifestyle en specifiek op vrouwen gerichte businesses, minder schaalbare bedrijven, gevolgd door een rist vrouwgerelateerde ‘remmers’ die nergens op slaan zodra je als vrouwelijke ondernemer de stap naar externe financiering hebt durven te zetten.

De stevig gefinancierde en intussen tot unicorns uitgegroeide bedrijven (mede-)opgericht door vrouwen hebben meer in hun mars dan enkel op vrouwen gerichte producten. Het aanbod gaat van huurkledij (Rent the Runway), online personal styling (StitchFix) en make-up en verzorging (Glossier) tot datastreaming (Confluent), een platform voor contactcenters (Talkdesk), een customer experience platform (Medallia) en personal finance management (Credit Karma).

Horde

Bij ons sleepte Nadira Azermai zich in 2016 door een financieringsronde van 1 miljoen euro. Vorig jaar verdubbelde Leslie Cottenjé van Hello Customer dat bedrag. Een helse prestatie die door de media nauwelijks werd opgepikt. Leen Segers van LucidWeb voelde zich genoodzaakt een mannelijke cofounder aan boord te halen om makkelijker geld op te halen.

Het ongenoegen en de frustratie van succesvolle vrouwelijke ondernemers en investeerders leiden tot ‘million dollar clubs’ om vrouwen over de horde te helpen waar MiniMarieTea en Small Teaser over struikelden: het eerste miljoen euro omzet

Het ongenoegen en de frustratie van succesvolle vrouwelijke ondernemers en investeerders leiden tot ‘million dollar clubs’ om vrouwen over de horde te helpen waar MiniMarieTea en Small Teaser over struikelden: het eerste miljoen euro omzet.

De lamentabele Britse cijfers zetten Alice Gast, de voorzitster van Imperial College London, aan tot een oproep in The Guardian. Ze vroeg collega-universiteiten vrouwelijke ondernemers mee te helpen ‘schalen’. Die oproep viel niet in dovemansoren bij UC Leuven-Limburg, dat vanaf september een op vrouwenmaat gesneden acceleratieprogramma aanbiedt. Dat universitair initiatief is een primeur voor België.

De excuses van mannelijke investeerders klinken stilaan hol.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud