opinie

Meer migratie brengt meer welvaart

Willen we meer welvaart, dan hebben we dringend veel meer arbeidsmigratie nodig. Vandaag staat elke openstaande vacature gelijk aan welvaart die we laten liggen.

Door Didier Clerx, CEO van Heylen Group

We laten in België bijzonder veel welvaart liggen. We hebben hier zowat 140.000 openstaande vacatures. Ondanks meer dan 400.000 werklozen slagen we er niet in die ingevuld te krijgen. Dat is niet alleen doodzonde, het kost België ook bijzonder veel geld.

©Dries Luyten

Elke vacature die niet ingevuld geraakt, is een bedrijf dat plannen moet schrappen en dat minder groeit. Het is een werknemer minder die belastingen betaalt voor overheidsdiensten en sociale zekerheid. En het is minder consumptie wegens dalende koopkracht. Elke vacature die we niet invullen, is dus welvaart die we zomaar laten liggen. De jobs zijn er, het ontbreekt aan volk om de jobs uit te voeren.

Het feit dat we zoveel openstaande vacatures hebben ondanks een veelvoud aan werklozen, illustreert dan ook een bijkomend probleem: de grote mismatch op de arbeidsmarkt. De personen en vaardigheden waar bedrijven naar op zoek zijn, zijn niet of onvoldoende te vinden bij werklozen - alvast in België. Er zijn dan ook heel wat knelpuntberoepen waarvoor het bijna onmogelijk is om in België nog werknemers te vinden. Vandaag gaat het om verplegers en verpleegsters, technici, mecaniciens, vrachtwagenchauffeurs en chef-koks.

Tegen de tijd dat we de mensen hier omgeschoold, gevormd of geactiveerd hebben, zijn de jobs al lang elders naartoe.

Wat moeten we dan doen? Wachten tot die werknemers of kandidaten zomaar uit de lucht komen vallen? We zouden brugpensioen moeilijker kunnen maken, nog meer werklozen activeren of nog meer inzetten op het omscholen van werklozen, zodat ze die knelpuntjobs kunnen invullen. Spijtig genoeg nemen al die initiatieven bijzonder veel tijd in beslag. Tegen de tijd dat we de mensen hier omgeschoold, gevormd of geactiveerd hebben, zijn de jobs al lang elders naartoe. We kunnen het ons niet veroorloven al die vacatures niet ingevuld te laten.

Precies daarom hebben we dringend veel meer nood aan migratie - meer specifiek arbeidsmigratie. In België is er misschien een mismatch op de arbeidsmarkt, maar op Europees vlak geldt dat niet. Elders in Europa zijn er heus wel mensen die in staat zijn om de Belgische vacatures in te vullen.

Negatieve bijklank

Waarom wordt dan niet méér ingezet op arbeidsmigratie? Omdat migratie nog altijd een veel te negatieve bijklank heeft. Hoewel in België de facto al sinds 1974 een migratiestop geldt, is de migratie intussen niet stilgevallen. Gezinshereniging, studie of asiel waren de afgelopen twee decennia belangrijke vormen van migratie. Volgens cijfers van de Vlaamse overheid was in 2016 minder dan 10 procent van de niet-EU-migratie in Vlaanderen werkgerelateerd. In Nederland was dat zowat 15 procent, in Denemarken 24 procent en in Luxemburg zelfs 60 procent.

Vandaag duurt het jaren eer een knelpunt op de arbeidsmarkt zich vertaalt in het sneller mogen aantrekken van buitenlandse werkkrachten.

Hier en daar worden al wat initiatieven genomen om knelpuntbanen te laten invullen door migratie. Zo heeft de Vlaamse overheid een lijst met knelpuntberoepen waarvoor sneller een beroep mag worden gedaan op buitenlandse arbeid. Toch is dat ruim onvoldoende. Vandaag duurt het jaren vooraleer een knelpunt op de arbeidsmarkt zich ook werkelijk vertaalt in het sneller mogen aantrekken van buitenlandse werkkrachten. Dat is een eeuwigheid in de huidige bedrijfswereld, die onderhevig is aan snelle veranderingen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over het aantrekken van mensen die tegen buitenlandse loonvoorwaarden hier arbeid komen verrichten. Het gaat over buitenlanders die hier vanaf de eerste dag tijdelijk komen werken en belastingen betalen.

We moeten dan ook dringend meer inzetten op migratie om de tienduizenden vacatures in te vullen. Dat kan alleen maar winnaars opleveren. Bedrijven kunnen welvaart en groei realiseren die er anders niet zou zijn. Buitenlandse werknemers komen hier dan op hun beurt belastingen betalen en financieren zo mee de sociale zekerheid en de openbare voorzieningen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud