opinie

Minder autoritten en minder uitstoot, daar gaat het om

Mobiliteitscoördinator bij de VRT

Een stijging van het aantal bedrijfswagens hoeft geen ramp te zijn voor de mobiliteit en het klimaat. Tenminste, als we voor oplossingen verder durven te kijken en ons eigen verplaatsingsgedrag in vraag stellen.

‘Bedrijfswagen nooit zo populair’, kopte De Tijd woensdag. Het signaal voor mij om te reageren en vooral te nuanceren. Ik werk ruim twee jaar als mobiliteitscoördinator bij de VRT. Ook bij de openbare omroep is het aantal bedrijfswagens toegenomen. Faciliteren we de files en zijn we slecht bezig op het vlak van duurzaamheid? Het tegendeel is waar.

©VRT

De voorbije twee jaar hebben we bij VRT een duurzaam mobiliteitsbeleid uitgerold. Met twee grote doelstellingen: het aantal autoritten voor woon-werkverkeer met 35 procent verminderen en de CO2-uitstoot van de dienstvloot met 40 procent doen dalen.

Een duurzaam mobiliteitsbeleid gaat verder dan het aanpakken van de wagenvloot. Mobiliteit bij de VRT steunt op drie pijlers: vermijden, verduurzamen en vergroenen. Door telewerk te stimuleren en te faciliteren, vermijd je verplaatsingen. In principe kan elke VRT-medewerker telewerken, zolang de jobinhoud dat toelaat en er op teamniveau goede afspraken worden gemaakt.

Dankzij ons aanbod vervangen collega’s hun eigen vervuilende voertuig door een milieuvriendelijke leasewagen.

Verplaatsingen vermijden is uiteraard niet altijd mogelijk. De woonkamer van onze nieuwsankers is daar nog niet op voorzien, om maar een voorbeeld te geven. Daarom is verduurzamen - of een ‘modal shift’ - onze tweede pijler.

Fietsleasing blijkt op dat vlak een schot in de roos. Meer dan 350 VRT-medewerkers leasen intussen een fiets, waarvan een kwart speedpedelecs. Die bieden we niet ondoordacht aan: er werd een verplichte vorming wegcode en verkeersveiligheid aan gekoppeld.

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, bieden we jaarabonnementen aan en zetten we sinds kort ook sterk in op flexibiliteit voor wie verplaatsingswijzen wil afwisselen.

Vergroening

Hoe zit het met die bedrijfswagens? Sinds eind 2018 bieden we VRT-medewerkers toegang tot een bedrijfswagen als onderdeel van een flexibel loonpakket. Het aantal bedrijfswagens bij VRT is daardoor flink gestegen. Die maatregel maakt wel degelijk deel uit van de derde pijler van het duurzaam mobiliteitsplan: vergroening.

Fietsleasing blijkt een schot in de roos. Meer dan 350 VRT-medewerkers leasen intussen een fiets, waarvan een kwart speedpedelecs.

Dankzij leasing via het bedrijf ontstaat de mogelijkheid om een minder vervuilende wagen te verwerven. Zo spelen we in op een behoefte van medewerkers die door lage-emissiezones moeten rijden en maken we van de nood een opportuniteit.

Een ambitieus wagenbeleid - voordelige leaseformule voor volledig elektrische wagens, geen dieselwagens - stimuleert de vergroening. De helft van alle bedrijfswagens die erbij zijn gekomen, zijn zuinige benzinewagens. De overige: 12 procent hybride, 24 procent CNG (aardgas) en 15 procent volledig elektrische voertuigen. Collega’s vervangen hun eigen vervuilende voertuig met andere woorden dankzij ons aanbod door een milieuvriendelijke leasewagen.

Doordacht

Alle voertuigen vervangen door een beter presterend alternatief lost de Vlaamse mobiliteitsknoop evenwel niet op. Daarom proberen we iedereen ervan te overtuigen zich zo doordacht mogelijk te verplaatsen.

Belangrijke nuance: wie bij de VRT beschikt over een wagen binnen een flexibel loonpakket, krijgt daar geen tankkaart bij. Zo stimuleren we het rationele gebruik van de wagen. De verplaatsingen van die medewerkers blijven bovendien vallen onder het ‘woon-werkreglement’. Zij kunnen dus nog steeds vrij gebruikmaken van het openbaar vervoer of een fietsvergoeding ontvangen.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar we voelen ons gesterkt om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Diezelfde logica wordt doorgetrokken naar de dienstverplaatsingen en later ook toegepast voor events en bezoekers. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we voelen ons gesterkt om op de ingeslagen weg verder te gaan.

De erkenning van ‘FLEET Mobility Manager Of The Year 2020’ is er een voor alle medewerkers betrokken bij het VRT-mobiliteitsbeleid. Het is vooral een pluim op de hoed van de collega’s die zich op een duurzame manier verplaatsen of hun eigen verplaatsingsgedrag in vraag durven te stellen en bij te sturen.

Laten we verder kijken dan louter de stijging van het aantal bedrijfswagens. We moeten stilstaan bij de verschillende verplaatsingsmogelijkheden, de beste eruit kiezen en desnoods in een bedrijfswagen stappen die zo weinig mogelijk uitstoot.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud