opinie

Minimumlonen verhogen is de logica zelve

Fractieleider in de Kamer voor Vooruit

De weerstand tegen het verhogen van het minimumloon steunt op de conservatieve mythe dat hogere lonen tot minder jobs leiden.

De coronacrisis heeft tot een enorme scheeftrekking geleid tussen die bedrijven en sectoren die rake klappen hebben gekregen en die bedrijven en sectoren die goed hebben geboerd. Daar waar goed geboerd is, moeten zij die voor die winsten gewerkt hebben ook worden beloond. Dat doet deze federale regering door in die bedrijven en sectoren een coronapremie van 500 euro mogelijk te maken.

©BELGA

Tegelijk is het aan een sterke overheid om die eerste groep van bedrijven te ondersteunen. En dat hebben we gedaan met steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid en RSZ-vrijstellingen. En we zullen blijven investeren in die bedrijven en sectoren zodat ook zij opnieuw kunnen bloeien, zodat nieuwe jobs gecreëerd worden en ook die werknemers op hun beurt kunnen meedelen in de vooruitgang van die bedrijven.

We hebben de duidelijke ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen. Dat betekent dat een sterke overheid moet investeren in onze economie om jobs te behouden en nieuwe te creëren, moet garanderen dat werken altijd loont, en het verschil tussen werken en niet werken groter moet maken. Daarom heeft deze regering beslist dat het minimumloon vanaf 2022 moet stijgen.

Er is amper een empirisch bewijs dat bedrijven zouden vertrekken als hogere lonen moeten worden uitbetaald.

Eerst wil ik de conservatieve mythe dat hogere lonen tot minder ‘jobs, jobs, jobs’ leiden doorprikken. Het is bewezen dat mensen met de laagste inkomens bij opslag heel snel anders en meer consumeren. Het leidt tot meer investeringen, stimuleert de vraag en zo ook het aanbod. De economie groeit, met andere woorden. Er is amper een empirisch bewijs dat bedrijven zouden vertrekken als hogere lonen moeten worden uitbetaald. Ik zeg dat niet alleen. The Economist schreef eerder dat hogere minimumlonen wel degelijk een positief effect kunnen hebben op de tewerkstelling. Ook de econoom Paul De Grauwe is het daarmee eens. Het is eenvoudige economische logica.

Race to the bottom

Het verhogen van het minimumloon is een kwestie van activering, om mensen uit de werkloosheid te halen, door werken interessanter te maken dan niet werken. Maar er is nog een belangrijke reden om de minimumlonen te verhogen. Voor de coronacrisis toesloeg, waren er al zo'n 233.000 ‘werkende armen’ in België. Nog eens 411.000 Belgen hadden een levensstandaard die niet heel ver boven de armoedegrens ligt.

Ik vraag mij af wanneer de Vlaamse regering ook haar bevoegdheden inzake armoede gaat oppakken én werkenden gericht gaat ondersteunen.

Wij vinden dat mensen niet enkel moeten werken om de facturen te kunnen betalen. We moeten niet enkel overleven, maar ook goed kunnen leven. Wij passen voor de agenda van rechtse kringen om mee te gaan in de race to the bottom. We zetten wel in op duurzame tewerkstelling. Maar we mogen armoede niet herleiden tot lonen. Dat brengt mij bij een tweede mythe.

De tweede mythe die ik hier graag weerleg: de federale regering is exclusief bevoegd voor de armoedebestrijding. Dat klopt natuurlijk niet. Laten we dus eens kijken naar wat de Vlaamse regering doet, of vooral niet doet. De Vlaamse jobbonus belandt niet bij de laagste lonen, zeggen onderzoekers van de KU Leuven. Het Groeipakket (de vroegere kinderbijslagen) herverdeelt niet naar behoren, zeggen de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede. Het Planbureau zal dat wellicht weldra bevestigen. Ook de huurpremie om de hoge huurlasten te drukken wordt niet doelgericht en fijnmazig ingezet. Vraag dat maar aan de Huurdersbond.

De federale regering kiest ervoor werken lonend te maken. Ik vraag mij af wanneer de Vlaamse regering ook haar bevoegdheden inzake armoede gaat oppakken en werkenden gericht gaat ondersteunen.

Melissa Depraetere

Fractieleider in de Kamer voor Vooruit

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud