Mode en status

Zopas vond in Antwerpen het evenement 'A fashion week' plaats, dat de modestad Antwerpen in de schijnwerpers moet plaatsen. Een ideaal moment om in te gaan op het interessante onderzoeksdomein van de economische aspecten van mode. Centraal staat het idee dat prestige- of snobeffecten leiden tot duurdere producten omdat je door de aanschaf ervan toont dat je vermogend bent. Prestige kan in elk geval een onderdeel zijn van de bundel karakteristieken die je koopt door een bepaald goed aan te schaffen. Dat competitie voor rang een belangrijke drijfveer is van mensen en dat mode als signaal status of rang indiceert, is sinds Adam Smith gesneden koek voor economen. Smith verwees al in 1759 naar de 'parade van weeldeobjecten' van de rijkeren als hun voornaamste genot. Typisch voor zogenoemde snobgoederen is dat de appreciatie ervoor afneemt naarmate meer mensen erover beschikken.