opinie

Nieuw uitstel definitief stikstofkader zou economisch nefast zijn

gedelegeerd bestuurder Voka

Het voorstel van de Boerenbond voor een nieuw stikstofplan houdt in dat alle procedures moeten herbeginnen. De Vlaamse regering moet haar eigen krokusakkoord voor het reduceren van de stikstofuitstoot zo snel en zo volledig mogelijk uitvoeren.

Een definitieve aanpak van de stikstofproblematiek is erg dringend. Sinds het stikstofarrest van 25 februari 2021 heerst rechtsonzekerheid. Een vergunningenstop werd ternauwernood afgewend door een ministeriële instructie die een tijdelijk kader voorziet.

Recente rechterlijke uitspraken tonen aan dat we niet langer kunnen talmen met een definitief kader voor het aanpakken van de stikstofuitstoot. Zo’n definitieve regeling is cruciaal om rechtszekerheid te bieden aan al wie aan het investeren is of investeringsplannen heeft. In deze economisch onzekere tijden moeten we er alles aan doen om investeringen aan te trekken en te laten gebeuren.

De essentie
  • De auteur
  • Hans Maertens is gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.
  • De kwestie
  • De Boerenbond stelt een nieuw stikstofplan voor.
  • Het voorstel
  • Een nieuw plan houdt in dat alle procedures moeten herbeginnen, wat jaren vertraging zou opleveren. De Vlaamse regering moet haar eigen krokusakkoord uitvoeren.

De Boerenbond lanceert een eigen stikstofplan, maar er kan geen sprake van zijn zo’n nieuw plan te overwegen. Dat zou tot gevolg hebben dat alle procedures van voor af aan moeten herbeginnen, wat jaren vertraging met zich zou meebrengen. We kunnen geen jaren meer wachten, het komt zelfs op weken aan. Elke week zonder definitief stikstofkader stellen we ons bloot aan vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen van bedrijven op de helling zetten.

De Vlaamse regering bereikte in het krokusakkoord een streng maar verdedigbaar voorstel voor een definitief stikstofkader. Daarin is voorzien in een gedifferentieerde aanpak tussen de landbouw, de industrie en de transportsector. Die verschillen zijn logisch en noodzakelijk.

Het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag is 20 keer groter dan dat van de industrie, als we kijken naar stikstofemissies in Vlaanderen. De stikstofuitstoot in de industrie is in de jongste jaren al fors gedaald en gaat in de toekomst nog verder afzwakken. Een nieuw plan voorstellen waarin de inspanningen van de industrie worden geminimaliseerd, is feitelijk verkeerd.

Er staat de Vlaamse regering maar een zaak te doen: het krokusakkoord rond stikstof zo snel en zo integraal mogelijk uitvoeren. Alleen op die manier kunnen ondernemingen de pauzeknop loslaten en opnieuw plannen maken voor investeringen die jobs en welvaart naar Vlaanderen brengen.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.