Norbert De Batselier, afscheidnemend voorzitter van het Vlaams Parlement, over het parlement