opinie

Obligaties kunnen klimaatactie en sociale bekommernis verzoenen

Meer gelijkheid, minder uitstoot, een positieve impact op uw spaargeld en een goedkope manier om de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken? Het kan.

Iedereen is het erover eens dat het klimaat opwarmt. Nu ja, iedereen… aangezien er zelfs creationisten bestaan, zijn ook klimaatnegationisten niet echt een verrassing. Laten we die struisvogels vooral geen toeter geven om hun onzin uit te schreeuwen. Veel interessanter is de vraag wat we dan moeten doen en hoe we dat moeten aanpakken. Daarover woedt een gerechtvaardigd debat. Sommigen pleiten voor de radicale omslag, anderen geloven dat technologie het wel zal oplossen, nog anderen preken de deugd van de geleidelijkheid. Niemand weet het precies.

©rv

Onlangs hebben we dankzij de gele hesjes het schijnbare conflict tussen sociale en groene bekommernissen ontdekt. De beste manier om ons energiegedrag bij te sturen is fossiele brandstoffen duurder maken, maar die vertegenwoordigen net voor mensen met lagere inkomens een groot deel van hun consumptie. Omdat ze relatief veel uitgeven aan benzine, diesel of stookolie treft het milieubeleid hen midscheeps. Om de valse tegenstelling tussen sociaal en groen te overstijgen moeten we hen geen goedkopere fossiele brandstof leveren, maar hun inkomens verhogen.

ECO4U schiet de milieu-investeringen voor. De eigenaar betaalt dat geld terug door nog maximaal tien jaar voor het oude verbruik te betalen.

Exact een maand geleden stelde ik hier een eerste maatregel voor die daartoe bijdraagt. Bouw de subsidies voor salariswagens en tankkaarten af en herinvesteer dat geld in lagere loonlasten voor alle belastingplichtigen. Aan alle mensen die me daarna bestempelden als dief, leugenaar of communist wil ik nog eens verduidelijken dat ik voorstel een subsidie voor files en uitstoot af te schaffen en de belasting op loon voor iedereen te verlagen. Als belastingen verlagen en subsidies afschaffen nu plots communisme of diefstal zijn, moet een mens zich toch beginnen af te vragen wat liberalisme betekent.

De tweede maatregel zijn de green impact bonds. In sommige huizen kan je het energieverbruik niet verlagen zonder de boel af te breken en opnieuw te beginnen. Maar er zijn nog veel huizen waar wel rendabele energie-investeringen te doen zijn die toch niet gebeuren. Dat kan zijn omdat de bewoners niet het nodige geld hebben voor de initiële investering, geen toegang krijgen tot krediet, het gewoon niet geregeld krijgen of niet de eigenaars zijn. Hoe kunnen we voor die huizen het energieverbruik verminderen zonder de bewoners op extra kosten te jagen?

ECO4U

We beginnen met het oprichten van een organisatie - ECO4U - met als expliciete doel dat probleem aan te pakken. ECO4U bepaalt eerst de buurten en huizen waar de meeste efficiëntiewinst te halen valt op basis van de beschikbare (satelliet)data. Dan bezoeken we onder begeleiding van iemand die de buurt kent huis na huis voor een gratis energieaudit. Zo bepalen we in detail welke milieu-investeringen voor een specifiek huis rendabel zijn met een terugbetaalperiode van tien jaar. Dat kan gaan over zonnecellen, zonneboilers, efficiëntere stookketels, de isolatie van dak, muren en ramen, zuiniger huishoudtoestellen of ledverlichting.

ECO4U doet dat op de schaal van een buurt en op basis van competitieve raamcontracten met leveranciers. Daardoor ligt de prijs veel lager dan bij een klein project. De eigenaar krijgt een scherp geprijsd voorstel met mogelijke milieu-investeringen, waardoor de planlast afneemt. ECO4U neemt de voorfinanciering van de investering op zich, waardoor het vinden van startgeld en de toegang tot de kredietmarkt geen probleem meer vormen. De eigenaar blijft gedurende maximaal tien jaar voor het oude verbruik betalen. Met het verschil tussen het oude en het nieuwe verbruik betalen we de voorfinanciering terug.

Klimaatrendement

We financieren ECO4U door burgers te vragen op volledig vrijwillige basis en op eigen risico te investeren in green impact bonds. Die obligaties hebben, net als uw bankrekening, nauwelijks financieel rendement, maar ze hebben wel een aantoonbaar klimaatrendement. U kan ze vrij verhandelen. Als de overheid dankzij ECO4U haar CO2-doelstellingen haalt en zo inderdaad miljoenen uitspaart, betaalt ze een klein deel van het uitgespaarde bedrag terug aan de houders van green impact bonds. Zo is het financieel rendement van de bonds direct gekoppeld aan een door de overheid vastgestelde uitstootverlaging dankzij de investeringen.

Als de overheid door ECO4U haar CO²-doelstellingen haalt en zo miljoenen uitspaart, betaalt ze een klein deel van het uitgespaarde bedrag terug aan de houders van green impact bonds.

Als een verhuurder na het krijgen van de energieaudit zelf de investering wil doen, kan dat natuurlijk. Wenst de verhuurder de werken niet te financieren, dan kan ook de huurder om de tussenkomst van ECO4U verzoeken. Rendabele investeringen worden dan voorgefinancierd en later terugbetaald door de huurder. Om te vermijden dat de winst van de werken volledig naar de verhuurder gaat in de vorm van een hogere huur en huiswaarde, mag de verhuurder de huur de eerste 15 jaar niet optrekken, tenzij hij de werken zelf heeft gefinancierd.

Zo slaan we vier vliegen in één klap: meer gelijkheid, minder uitstoot, impact op uw spaargeld en een goedkope manier om de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud