opinie

Ondernemerschap wordt eindelijk aantrekkelijk carrièrepad

Kutlu Taskin Tuna vraagt zich af of België niet te comfortabel is voor ondernemerschap. Toch wordt ondernemen hier populairder.

De risicomijdende volksaard en het feit dat ondernemen geen noodzaak is om een financieel zorgeloos leven te leiden, zijn inderdaad belangrijke verklaringen voor het relatief lage aantal Belgische ondernemers. Toch gaat die vaststelling voorbij aan enkele opmerkelijk trends die we al geruime tijd zien. Al zeven jaar op rij stijgt het aantal starters in ons land. In 2019 bereikte het aantal opgerichte ondernemingen een absoluut record van bijna 120.000. Dat komt neer op een verdubbeling tegenover 2005.

Yannick Dillen. ©rv

Het stelselmatig lager worden van de barrières speelt een grote rol in de toenemende populariteit van het ondernemen. Om de drempel te verlagen zijn meerdere stimulerende maatregelen genomen, zoals lagere sociale lasten en belastingvoordelen op investeringen in starters. Als exponent is er de afschaffing van het minimumkapitaal om een besloten vennootschap op te richten.

Mentaliteitswijziging

Naast drempelverlagende acties draagt ook een mentaliteitswijzing bij tot de aantrekkelijkheid. Campagnes als ‘Met falen en opstaan’ proberen eindelijk het stigma op gefaalde ondernemers te doorbreken. En hoewel de weg nog lang is, volgt ook het onderwijs stelselmatig met het aanbieden van het vak ondernemerschap, waardoor studenten dat als een reële carrièrekeuze gaan beschouwen.

Succesverhalen van ondernemers van over de hele wereld inspireren een generatie van Belgische tieners en twintigers.

Ook draagt een minder tastbare, maar daarom niet minder belangrijke reden bij tot de populariteit van ondernemen. De generaties Y en Z zijn opgegroeid in een globaliserende wereld waarin het credo ‘the world is your oyster’ wordt gehuldigd. In die wereld, waarin in opportuniteiten gedacht wordt, komt het Belgische risicoschuwe denken amper voor. Succesverhalen van ondernemers van over de hele wereld inspireren een generatie van Belgische tieners en twintigers.

Tot slot worden die generaties steeds meer gedreven door maatschappelijke impact. En impact kan gemakkelijker worden bereikt door te ondernemen dan door te blijven werken in dienstverband. Daardoor zullen nog meer jongeren de comfortabele positie van werknemer durven in te ruilen voor de onzekere maar uitdagende rol van ondernemer.

Lees verder

Gesponsorde inhoud