opinie

Ons menselijk kapitaal is onze relance

Het waardevolste kapitaal in onze ondernemingen efficiënt inzetten is het relancemiddel bij uitstek in deze crisis. En dat begint bij de modernisering van de arbeidsmarkt.

Grote rampen luiden wel vaker fundamentele maatschappelijke veranderingen in. Transformatie lijkt ook nu het codewoord te worden in de economische heropleving na corona. En terecht. We moeten dit momentum aangrijpen om echt zaken in beweging te brengen. Er is een algemene consensus dat digitalisering en innovatie daarvoor belangrijke pijlers zijn.

Ronnie Leten ©Dieter Telemans

Het is cruciaal die pijlers ook aan de basis toe te passen. Mensen blijven het waardevolste kapitaal voor eender welke onderneming. Een goed werkende arbeidsmarkt is een noodzakelijke voorwaarde om te accelereren. De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk waarom we jaar na jaar aan groei inboeten. De rigiditeit van ons arbeidssysteem had tot gevolg dat bedrijven die net meer werk hadden niet aan de vraag konden voldoen. Het beperkte aantal vrijwillige overuren, de strikte regels rond glijdende uren en de arbeidsduur zijn stuk voor stuk zaken die in volle coronatijd plots een rem op de productiviteit bleken te zijn. Onze overheden moeten er een prioriteit van maken die obstakels weg te werken.

In sneltempo bouwden ondernemers de rails voor een doelmatige arbeidsmarkt, maar nu durven we de trein er niet op te zetten.

Maar ook als ondernemers moeten we onze verantwoordelijkheid durven te nemen om de dalende arbeidsproductiviteit een halt toe te roepen. De enorme investeringen in IT leveren vandaag al belangrijke efficiëntiewinsten op voor de industrie, het onderwijs en de zorg. Als het over processen gaat, vertrouwen we blind op onze technologie. We halen het maximale uit onze middelen doordat we innovatie gebruiken om die middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Op eenzelfde manier redeneren als het over menselijk kapitaal gaat, blijkt een stuk moeilijker. Zo werd door Covid-19 een andere manier van werken geïntroduceerd. Een manier van werken waarin de work-lifebalance meer in evenwicht is, de impact op de omgeving verkleint en de intrinsieke efficiëntie stijgt.

Johann Leten. ©rv

In sneltempo bouwden ondernemers de rails voor een doelmatige arbeidsmarkt, maar nu durven we de trein er niet op te zetten. De animo om op de ingeslagen weg verder te gaan lijkt immers nu al te minderen. Dat terwijl het moment aangebroken is om ook op de arbeidsmarkt de vruchten te plukken van het digitaliseringsproces dat de maatschappij al heeft doorlopen. Dat dat zonder kinderziektes zal kunnen, is een utopie. We moeten de bluts met de buil durven te nemen. Alles draait om het eindresultaat, de output.

Net zoals innovatie geen doel op zich is, is fysiek aanwezig zijn op de werkplek dat ook niet. Het is belangrijk dat die wetenschap zich ook uit in de relatie tussen de werkgever en de medewerker.

Net zoals innovatie geen doel op zich is, is fysiek aanwezig zijn op de werkplek dat ook niet. Het is belangrijk dat die wetenschap zich ook uit in de relatie tussen de werkgever en de medewerker. Beiden gaan een resultaatsverbintenis aan met elkaar. Als we dat resultaat behalen met minder kosten voor de werkgever, meer vrijheid voor de medewerker en minder impact op de omgeving moeten we dat gezamenlijk durven te bevorderen.

Voka stelde onlangs haar groeiplan voor de komende tien jaar voor. Niet toevallig kreeg het de naam ‘Samen Groeien’. Inzetten op duurzaamheid, welzijn en digitalisering vormen daarin de ingrediënten op weg naar de top. Atypische ingrediënten misschien, maar het besef dat we het stuur radicaal moeten omgooien is bijzonder groot. Dit geldt niet in het minst voor onze ondernemers. Het aanpassen van de managementmethodes door bedrijfsleiders is essentieel in dit transformatieproces. Laat ons de focus verleggen van inspanning naar resultaat. Als werkgever zullen we eerst moeten geven, om nadien dat vertrouwen bevestigd te zien door onze medewerkers.

Een sterke relance moet dus samen gebeuren. Een modernisering van de arbeidsmarkt kan daar een katalysator voor zijn. Er is moed voor nodig om in crisistijden grote veranderingen door te voeren. Makkelijker zou zijn om terug te grijpen naar recepten uit het verleden en daarin een houvast te zoeken. Onze arbeidsmarkt is echter al jaren vastgeroest. En roest is nog altijd de grootste vijand van ieder fundament. Laat ons daar nu iets aan doen, voor de maatschappij instort.

Ronnie Leten

Voorzitter Ericsson

Johann Leten

Gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Lees verder

Gesponsorde inhoud